60 nasjoner i Vesterålen

Ferske tall fra SSB forteller at det nå er mer enn 60 nasjonaliteter samlet i Vesterålen, med innvandrere fra hele verden. Av 3.500 i denne kategorien er 750 krigsflyktninger.

Sortland Frivilligsentral jobber aktivt for å skape møteplasser for integrering, og har både «mat på tvers av landegrenser» og som bildet viser bowling der deltakerne får en sosial møteplass og en morsom aktivitet (foto: Sortland Frivilligsentral). Vil du delta i dette, så ta kontakt med frivilligsentralen i Kulturfabrikken.

«Vesterålinger» har alltid vært en sammensatt folkegruppe, med en flott blanding av folk folk fra hele Norge. Fiskehandelen har ført folk ut i verden og «søringer» nordover. Et visst samisk innslag har det også vært, pluss innvandrere fra nabolandene Sverige og Finland. De senere år er «vesterålinger» blitt en langt mer sammensatt gruppe.

Arbeidsinnvandrere fra Latvia, Litauen, Estland, Polen og Romania har vært ettertraktet for jobb både i fiskeindustrien og ved bygg- og anlegg. Denne gruppen utgjør nå nær 900 personer i Vesterålen. Dette er folk som skiller seg lite ut og glir nærmest ubemerket inn i befolkningen. Mange av disse har også slått seg fast ned i Vesterålen.

Krig og konflikt har de seneste årene preget nyhetsbildet med voldsomme inntrykk fra Syria, Afghanistan, Somalia, Iran og Irak. Millioner er på flukt fra disse landene og nå er det mer enn 750 personer som er kommet til Vesterålen. Mange av disse finner vi i Hadsel og Sortland, og det største antallet er kommet fra Somalia med ca 300 personer.

Dette er opplysninger som SSB (Statistisk Sentralbyrå) nylig har lagt frem. Tallene har også vært omtalt forleden i Kommunal Rapport. Vi gjengir her tall for hele Vesterålen og inkluderer Lødingen også, da disse kommunene ofte blir omtalt som ett område. Tallene gjelder nye innvandrere og deres barn, altså som er født av to utenlandske foreldre. Vi skiller ikke her mellom arbeidsinnvandrere, flyktninger og asylsøkere.

Det er naturlig nok Hadsel og Sortland, som de største kommunene, som også har det største antallet nye landsmenn. Sortland har 54 nasjonaliteter, mens Hadsel har mer enn 60 ulike opphavsland. Bø kan vifte med 26 ulike flagg, mens Øksnes har 36 representert.

Øksnes har i prosent en stor andel nye landsmenn og kvinner, og her er det litt spesielt at mange kommer fra den tidligere «Østblokken». Det er altså arbeidsinnvandrere som her utgjør over 300 personer.

Vesterålen har et samlet folketall på vel 32.000 og dermed utgjør innvandrerne nå mer enn 10% av folketallet. Øksnes og Lødingen har faktisk 12% nye landsmenn, mens det er 11% i Hadsel. Sortland har ca 9%, mens Bø har opp mot 10%. Om disse 3.500 nye innbyggerne ikke hadde kommet, ville altså folketallet i Vesterålen vært 10% lavere enn i dag. Etnisk norske ungdommer flytter gjerne sørover for høyere utdanning og mange kommer ikke tilbake.