Kritisk til bompenger

-Trenger ikke Sortland lenger kunder som kommer i egen bil? Festningsmuren må aldri godtas! Dette er et par av replikkene fra Karl Glad Nordahl, til forslaget om bompenger i Vesterålsgata.

Forslaget om bompenger i Vesterålsgata på Sortland vekker stort engasjement og sterke reaksjoner. Flere mener at kundene vil velge andre veier når man skal handle, dersom det blir bomstasjoner her.

Pensjonert redaktør og eier av Bladet Vesterålen, Karl Glad Nordahl (84), er en av de som har kommet med klarest kritikk av forslaget om bomstasjoner i Vesterålsgata. I sin egen avis langer han nå ut mot politikerne som ha foreslått dette, og mener det hele mest fremstår som en spøk eller misforståelse.

-For byens næringsdrivende, og spesielt for besøkende, er Sortland formannskaps halleluja til bompengene vanskelig å forstå. Trenger ikke Sortland lenger kunder som kommer i egen bil? Sortland er først og fremst handelssted, og trenger minst av alt kostbare stengsler rundt byen. Her må det i utgangspunktet være gjort en grov tabbe, som for alt i verden må omgjøres, skriver Karl Glad Nordahl i BLV.

Nordahl påpeker at det ikke er mulig å komme utenom bomstasjoner på nye veganlegg, slik det vil komme på Hålogalandsvegen. Noe annet er det med eksisterende veger, som Vesterålsgata gjennom Blåbyen. -Men at man nå med fylkets forhåndsvelsignelse i tillegg, skal hogge hodet av høna som legger gulleggene – næringslivet på Sortland – det tør være  noe nytt. At man nå, overraskende for de fleste, får vite at bompenger inn til Sortland allerede har vært, ikke bare påtenkt, men bestemt av fylket for fem år siden, virker utrolig, mener ex-redaktør Nordahl.

Av andre sentrale personer i det lokale næringslivet som har uttalt seg negativt til forslaget, er Rino Klausen og Finn Pedersen. Begge mener forslaget vil være svært negativt for handelen på Sortland. Det får de støtte for også fra politisk hold, om enn kanskje litt uventet fra partiet Rødt.

-Hva vil skje i dagligvarehandelen? Vil forretningene på Strand og nord for brua få en vekst, dersom de ligger utenfor bomringen? Og vil vi se en stor nedgang i handelsnæringa? Det er konkurransevridende, sier Christoffer Ellingsen (Rødt) som også stemte imot forslaget i formannskapet. Han mener dette er det mest spesielle vedtaket han noengang har vært med på i Sortlands politiske fora.

-Jeg synes vedtaket er vanvittig. Man kjenner ikke konsekvensene av vedtaket, og det er ikke gjort noen vurderinger. Og attpåtil vet man ikke hva bompengene skal gå til, sier Christoffer Ellingsen til Bladet Vesterålen.

-Enten man er for eller mot bompenger, så går man ikke hen og ber om å få betale bompenger, slik Sortland gjør nå. Ser ikke politikerne i Sortland at det er deres oppgave å ta vare også på arbeidsplassene i handelsnæringa? Den vil kunne komme til å lide kraftig dersom det settes opp en bomring rundt Sortland, sier Ellingsen.

Uttalelsen som ble fattet i Sortland formannskap sist uke kan nå bli omgjort, ved at saken kommer på kartet til kommunestyret den 6. april. Saklisten til dette møtet er ikke fremlagt ennå, så her kan det bli omkamp om saken. Med stemmene fra Rødt, FrP og Høyre, vil det være flertall imot bompenger.