100 flere i jobb nå

Utviklingen på arbeidsmarkedet i Vesterålen har vært positiv i det siste og ved månedsskiftet nå var det 100 flere i jobb, sammenliknet med samme tidspunkt i fjor.

sykehuset-i-nesset

Sykehuset på Stokmarknes bidrar til at Hadsel er den kommunen i Vesterålen som har størst bedring i arbeidsmarkedet. Jobber innen helse og omsorg øker stadig i antall.

For hele Vesterålen var det 470 helt arbeidsledige ved inngangen til desember. Det er altså 100 færre enn på samme tidspunkt i fjor. Også for Nordland fylke ellers er det fine tall, der ledigheten nå har bedret seg en smule. Lofoten har derimot det motsatte bildet, med økende ledighet spesielt i Vågan kommune.

Størst ledighetsnedgang fra november i fjor finner vi innenfor yrkesbakgrunn helse, pleie og omsorg der det nå i Nordland er 54 færre helt ledige. Dette tilsvarer en ledighetsnedgang på 22 prosent for denne gruppen. I fylket ellers finner vi nå flest ledige med bakgrunn fra industriarbeid (550), bygg- og anleggsarbeid (319), samt reiseliv og transport (298).

For Vesterålen skiller Hadsel seg positivt ut, med en bedring i arbeidsmarkedet med 40 personer. Øksnes har 23 flere i jobb og Andøy 20. Bø kan vise til 9 flere sysselsatte og Sortland bare 8. Uansett så er det altså bedring i alle de 5 Vesteråls-kommunene. Tross bedringen er det fortsatt 163 ledige i Sortland, 101 i Øksnes, 84 i Hadsel, 74 i Andøy og 48 i Bø.

I november er det nå 2.894 helt ledige i Nordland. Det er 248 færre helt ledige enn på samme tid i fjor. Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 2,3 prosent, som betyr en forbedring med 8 prosent.

I Norge sett under er ledigheten redusert i forhold til samme periode i fjor. I landet sett under ett har antall helt ledige gått ned med 2 152 personer fra november i fjor. Totalt for landet er det nå registrert 77 822 helt ledige, noe som tilsvarer 2,8 prosent av arbeidsstyrken.

Totalt er det 730 personer som er registrert som arbeidssøkere på tiltak i Nordland i november. Dette er 96 flere enn på samme tid i fjor. Ved utgangen av november er det totalt 299 helt ledige permitterte i Nordland. Dette er 31 færre enn samme måned i fjor. De permitterte har i hovedsak bakgrunn fra fiskeindustri og annen industri.