Plages i Forsvaret

En kartlegging av mobbing og seksuell trakassering i Forsvaret viser nedgang i antall tilfeller. Samtidig er tallene fortsatt alt for høye, sier forsvarsministeren.

11 % av av de spurte har opplevd en eller annen form for mobbing siste seks måneder. Kvinner og de yngste aldersgruppene opplever mest mobbing.

22 % har opplevd en eller annen form for seksuell trakassering minimum én eller to ganger i løpet av det siste året. Også her er forekomsten høyest blant kvinner og de yngste.

-Resultatet viser at Forsvaret fortsatt har en viktig jobb å gjøre. Selv om det ble iverksatt en rekke tiltak etter forrige undersøkelse, viser årets resultat at det er behov for å skjerpe innsatsen ytterligere.

Men jeg stoler på at Forsvaret vil gjøre et grundig arbeid med å følge opp undersøkelsen og se på nye tiltak.

Forsvarssjefen har sagt at dette arbeidet har høy prioritet, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Mange av dem som utsettes for mobbing og flertallet av dem som utsettes for seksuell trakassering, varsler ikke.

-Selv om man aldri har opplevd mobbing eller trakassering selv, er vi alle en del av det fellesskapet som har tillatt at det har funnet sted.

Vi må utfordre hva som er greit å si og gjøre mot hverandre. Hver og en av oss må ta ansvar, enten vi er leder, ansatt, vernepliktig eller student, sier forsvarsministeren.