Fortsetter forskning

Nordlaks overtar nå et nytt testprosjekt med forskning på oppdrett som hindrer lakselus. Det er Hydra Salmon som gir fra seg prosjektet og 4 konsesjoner for 3.120 tonn laks.

Konsernsjef i Nordlaks, Eirik Welde, overtar nå et nytt prosjekt som skal hindre lakselus i oppdrett (foto: Nordlaks). 

– Vi er veldig fornøyde med å ha kommet til enighet med Hydra om overtakelse av dette utviklingsprosjektet. Konseptet passer godt inn i vår utviklingsstrategi, sier konsernsjef Eirik Welde i Nordlaks.

– Vi har stor tro på konseptet. Denne typen teknologi er et riktig bidrag både til videreutviklingen av Nordlaks og til det teknologiske mangfoldet i havbruksnæringen, sier Welde.

Selve produksjonstanken består av en halvlukket konstruksjon for oppdrett av laks med passiv vannutskifting.

Passiv vannutskifting betyr at man baserer seg på naturkreftene for vanngjennomstrømming.

– Tanken bak konseptet er å utnytte de fortrinn for oppdrett av laks som man har i Norge, og samtidig ta i bruk tekniske løsninger mot lakselus.

Dette er en god løsning også ut fra et perspektiv på bærekraft og fiskevelferd.

Når vi overtar dette utviklingsprosjektet, så begir Nordlaks seg samtidig inn på et nytt og interessant utviklingsspor, sier konsernsjef Welde.

Kan dette patentet hindre lakselus i å komme inn til fisken? Det skal Nordlaks nå finne ut av.

Nordlaks jobber nå videre med prosjekteringen i samarbeid med NSK Ship Design AS i Harstad, som også har designet havfarmen.

– Vi kan ikke si så mye om tidslinjen for bygging og drift enda. Vi har gjort en grundig vurdering av produksjonstanken.

Vi skal klare å realisere det i tråd med tilsagnet og gründernes konsept og ambisjoner. Nå setter vi inn våre ressurser for å få til nettopp det, fortsetter Welde.

Produksjonstanken er om lag 72 meter i diameter og selve konstruksjonen stikker 31 meter under vann. Tanken er helt tett ned til 20 meter, og har dobbel rømmingssikring.

Fôringssystemer og andre oppdrettstekniske funksjoner vil være integrert i selve produksjonstanken.

De to selskapene overtas fra Hydra Salmon Holding AS.

– Vi er glade for å ha funnet sammen med Nordlaks og for at vi nå har en løsning på hvordan prosjektet skal realiseres. For oss er det leit å gi slipp på et prosjekt vi har jobbet mye med og har veldig tro på.

Samtidig handler dette om tilgang på kapital og at prosjektet også er avhengig av en industriell aktør for å lykkes. Gjennom havfarmprosjektet har Nordlaks vist at de har evne til å styre og drive frem kompliserte utviklingsprosjekt.

Vi er både spent og forventningsfull til at Nordlaks tar prosjektet videre, sier styreleder Olav Klungreseth i Hydra Salmon Holding AS.