– Norsk hvalfangst handler om retten til å utnytte våre naturressurser. Vi forvalter på grunnlag av vitenskapelig kunnskap og på bærekraftig vis.

I tillegg er hval sunn og god mat, og nordmenn vil ha vågehval på middagstallerkenen, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Det finnes mer enn 100.000 vågehval i norske farvann. I fjor var det 13 fartøy som deltok. Fangsten ble på 503 dyr, som var en oppgang fra 2019.

Kvoten er fastsatt med utgangspunkt i beregningsmodeller utarbeidet av vitenskapskomiteen i Den internasjonale kvalfangstkommisjonen (IWC).

Den gir fullgod sikkerhet for bærekraftig fangst på vågehvalbestanden.

– Jeg håper og tror at den oppadgående trenden med etterspørsel etter hvalkjøtt vil fortsette i år. Fangst av vågehval er en bærekraftig ressursutnyttelse av våre havressurser.

Med vågehvalkvoten som vi har satt legger vi til rette for en beskatning som både sikrer bestanden, næringen og økosystemet, sier Ingebrigtsen.