Tre leger slutter

Til sommeren slutter 3 av Sortlands 14 fastleger, og kommunen er nå på jakt etter erstattere. Spørsmålet er om de nye skal få fastlønn eller ikke. Andre avtaler er billigere for kommunen.

Skal kommunale leger få fastlønn eller en billigere variant med delvis privat drift? Det er et viktig spørsmål i Sortland nå (illustrasjonsfoto).

Sortland har ingen legemangel og når noen slutter fylles stillingene opp igjen rimelig raskt. Det er 14 «fastlegehjemler» og alle er besatt for tiden.

Til sommeren vil imidlertid 3 slutte. To av disse er tilknyttet det nye «Blåbyen legekontor». De skal flytte sørover for å komme nærmere sin familie.

I dag har bare 6 av de 14 legene avtale om fastlønn. To av de som slutter har denne typen avtale, som innebærer at kommunen dekker kontor og utstyr, samt fast lønn.

De andre legene bruker også det kommunale legekontoret, men driver sin egen praksis i privat regi. Jobber de mye, kan de tjene mer enn på avtale om fastlønn.

Dersom alle legene i Sortland rådhus gis avtale om fastlønn, slik de ønsker, kan dette bety opptil 10 millioner ekstra i utbetaling fra kommunekassen.

Nullavtale

Kommunedirektør Randi Gregersen foreslår derfor at man fortsatt prøver å unngå fastlønn, og heller tilbyr «nullavtale» – som er billigere for kommunen.

Saken skal drøftes av politikerne til uka. Tidligere har Sortland lagt opp til å tilby alle sine leger avtale om fastlønn. Spørsmålet er om dette skal gjennomføres.

Kommunedirektøren mener at lønna ikke er avgjørende, da en lege uansett tjener 1,2-1,5 millioner kroner i året, pluss tillegg for legevakt på kveld og i helger.

Utfordringen for Sortland er mangel på egnede lokaler. Alle legene har nå kontorer i «Rådhus II» og der er det egentlig ikke nok plass.

Innen 5 år må man finne nye lokaler, et annet sted i Sortland by enn rådhuset.

Blåbyen

Ved Blåbyen legekontor jobber legene Kjetil Grjotheim, Christian Bjørnstrøm, Anne Gulborg Skei, Eva Bjørnsund, Grethe Bjørnsund og Mali Kanstad (vikar for Sara Bentzen).

Dette kontoret ligger i underetasjen av Rådhus II, og skal etter planen flyttes til nye lokaler innen fem år.

Parkveien

Ved legekontoret med inngang fra Parkveien jobber Olga Tipikina, Bianca Bremnes, Jonas Gieselmann Torsvik, Vegar Stien Hagen, Erik Bård Bråtveit, Christina Kvenseth, Martin Solvang Johnsen og Stine Møkleby.

Dette er det «vanlige» kommunale legekontoret i Sortland, der man også har det største laboratoriet.

Legebytte

Man kan velge lege fritt i utgangspunktet, men ingen av legene i Sortland har ledige plasser på sine faste pasientlister.

Det er til sammen 10.700 personer oppført på listene til de 14 legene her.

Faktisk er det også 527 personer som står på venteliste for å få en ny fastlege.

De 3 kvinnelige legene, Eva og Grethe Bjørnsund, samt Bianca Bremnes, har vel 250 i kø for å komme inn på deres liste.