P-hus på Nesset

Hadsel kommune tar initiativ til å bygge et parkeringshus på Stokmarknes. Det er stor mangel på areal i sentrum, men nå har man fått tilbud om en meget sentral tomt til P-hus.

Et enstemmig formannskap i Hadsel sluttet seg torsdag til forslaget fra rådmannen om å inngå en opsjonsavtale med Klotind Eiendom AS. Kommunen har fått tilbud om å kjøpe to nabotomtene for totalt 2,25 millioner kroner.

Prisen betyr 2.777 kroner per kvadratmeter. Klotind Eiendom AS skulle egentlig bygge leiligheter langs Ranværingsgata på Stokmarknes, men har konkludert med at dette ikke vil være lønnsomt.

Derfor tilbyr man nå kommunen å overta eiendommene, slik at det kan realiseres et parkeringshus, slik mange har etterlyst på Stokmarknes.

Det kan blir et p-hus i to plan der man til sammen får plass for 50 personbiler. Mulighetene ligger også i å legge på et tredje plan, eller gjøre andre justeringer som kutter kostnader for kommunen.

Flere politikere tok til ordre for å se på muligheten av å kjøpe nabobygget også, som tidligere huset trygdekontoret. Om det går i boks kan man lage en helhetlig løsning.

Om nabobygget også blir kjøpt kan investeringen for Hadsel kommune passere 5 millioner, og i tillegg kommer altså selve p-huset som skal bygges.

Man vil nå gå ut over invitere næringslivet i Stokmarknes til å kjøpe seg inn i prosjektet, gjennom en ordning med frikjøp av p-plasser for utbygginger som kommer i sentrum fremover.