Millioner i Lapphaugen

Hvor mye skal Sortland kommune kreve i betaling for ei tomt på Lapphaugen, der Sortland Entreprenør As ønsker å kjøpe for å bygge et nytt industribygg. 5 millioner eller 15 millioner?

Kommunen har fått to takster på tomta, som dekker ca 60 mål. Den ene baserer seg på en tomtepris pr ca 90 kroner pr kvadratmeter, mens den andre ligger på 350 kroner pr kvadrat.

Formannskapet skulle egentlig tatt stilling til dette under møtet torsdag, men politikerne avgjorde at man ville vente på en tredje takst. Dermed tar man ikke stilling til salgssummen før om en uke.

Spriket mellom takstfolkene kommer delvis av hvordan man vurderer muligheten for å sprenge ut steinmasser av Lapphaugen, før tomta planeres ut. Den ene mener det ikke blir særlig mye stein her, mens den andre tror mye verdi ligger i dette.

Det hører med i bildet at Sortland Camping har protestert på salget. Man frykter støy fra industriområdet til gjestene på campingen, og Sortland Camping har egentlig selv bruk for det aktuelle arealet til en utvidelse.

Kommunen har imidlertid lagt sterke føringer for et salg til SE-gruppen, skal planlegger en elementfabrikk her. Dette kan gi nye arbeidsplasser i Sortland og et løft for aktiviteten i industriområdet.