Tvil om sykehjem

Politikerne i Sortland er i sterk tvil om man skal satse på å bygge et nytt sykehjem like ved Lamarktunet, eller ta en billigere løsning med omsorgsboliger. Avgjørelsen er derfor utsatt.

Dette ble resultatet etter behandlingen i formannskapet torsdag, der rådmannen hadde lagt frem en anbefaling om å endre planene fra sykehjem til omsorgsboliger. Begrunnelsen var at dette ville spare kommunen for penger, både i investering og drift.

På den annen side kom det frem at omsorgsboliger blir dyrere for brukerne og at det blir flere oppgaver som pårørende og familie må ta hånd om. Det slipper man i et sykehjem.

Antall plasser ble det også en viss diskusjon om, der rådmannen hadde lagt frem et skriv som gav grunnlag for uklarhet.

– Vi har ei netto økning på 13 plasser i første byggetrinn. Vi tar bort 19 og bygger 32. Det er den veksten vi har behov for. Det ligger et byggetrinn to der, som det er en fleksibilitet i, når det gjelder 48 eller 56 plasser, sa helsesjef Sture Jacobsen i sin orientering.

– Denne saka blir mer og mer kompleks. Jeg har ikke fått noen begrunnelse for hvorfor det er ok å ta bort 19 sykehjemsplasser på Håløygtunet? Vi har operert med 54 plasser ut fra behovet. Nå skal vi bygge 48, fordi det er delelig med 8, men det er også 56. Hvordan henger dette i hop, kommenterte Karl-Erling Nordlund (SP).

Også andre representanter mente saken var mangelfullt utredet og bad om at rådmannen kom tilbake med flere avklaringer. Saken ble derfor utsatt til et senere møte.