Mot valgskred for SP

Vesterålens innbyggere ser ut til å slutte sterkt opp om Senterpartiet foran valget i september, slik at det ligger an til et valgskred der SP ender med flere ordførere og mange taburetter.

Sortland Senterparti stiller med Karl-Erling Nordlund på topp. Han er i dag varaordfører, men kan rykke opp et hakk dersom valgskredet for SP slår til også i hans kommune (arkivfoto).

Høstens kommunevalg i Vesterålen ser ut til å snu opp-ned på mye, der Senterpartiet fosser frem på meningsmålingene. Andøy, Hadsel og Øksnes blir grønne, mens det fortsatt er ganske usikkert for Bø og Sortland.

Sortland SP stiller med Karl-Erling Nordlund på topp, men han er ganske nøktern i kommentaren til de gode målingene som er offentliggjort nylig. -Senterpartiet venter til valgresultat foreligger. Deretter ser vi på hva som er mulig utfall når posisjoner for de neste 4 årene skal velges, sier Nordlund til Vesterålnytt.

Sortlands valg blir trolig et «skolevalg», der AP og Høyre vil legge ned flere bygdeskoler, mens SP og Rødt vil beholde alle skolene. -Skolestruktur er en viktig sak for SP. Dersom det viser seg mulig å få flertall for å endre vedtaket gjort i juni, vil SP stemme for at saken behandles på nytt, sier Nordlund.

Dagens kommunestyre i Sortland har knapt rødgrønt flertall, av Ap, Sp, Rødt og SV. Høyre var Sortlands største parti i 2015 og det knytter seg stor spenning til om «andøya-saken» vil slå ut lokalt i Sortland. Mye tyder på at dette vil skje og at SP vil få stor fremgang.

En meningsmåling som Norfakta har gjort for nettavisen VOL viser ca 22% oppslutning om både SP og AP, så her er det altså ganske åpent fram til valget. Høyre raser ned fra 37% i 2015 til kun 24% nå like før valget. FrP halveres dessuten i oppslutning og dermed blir det «garantert» rødgrønt flertall i det nye Sortland kommunestyre.

Brakvalg i Andøy

Andøy ser ut til å ende «opp-ned» politisk sett, der Høyre nærmest blir utradert. SP kan få nærmere 60% av stemmene her og bakgrunnen er nok svært mye den betente striden om nedleggingen av Andøya flystasjon. Her er det kun SP som har tatt klar stilling for Andøya.

Norfakta har utført en meningsmåling nylig på oppdrag fra Andøyposten og gjengitt i nettavisen VOL. Senterpartiet har økt sin oppslutning og får 57 prosent i den ferske målingen. Det betyr 14 av de 23 plassene i kommunestyret og Knut Nordmo som ny ordfører.

Høyre og sittende ordfører Jonni Solsvik er ikke særlig populære hos andøyvelgerne lenger, og faller fra 41,3 prosent oppslutning ved valget i 2015 til kun 7,3% nå. Samtidig faller AP fra 21% til stusselige 12% oppslutning. MDG får over 9% og blir den nye vinneren sammen med SP.

Hadsel blir grønn

Hadsel ligger også an til å få SP-ordfører. Norfakta har gjort en måling for VOL og Vesteraalens Avis som viser at Sp nå har en oppslutning på 32,4 prosent. Ved forrige valg i 2015 hadde SP kun 12% av stemmene i Hadsel.

Hadsel Ap som nå har ordføreren med Siv Dagny Aasvik, fikk ved valget i 2015 en oppslutning på 44,7 prosent. Målingen nå viser en formidabel nedgang, til kun 16,8%. Det er et politisk jordskjelv i Hadsel, som trolig vil bringe Kurt Jensen inn i ordførerkontoret.

Hadsel blir grønnere med stor oppslutning om Venstre, på hele 14%, mens Høyre og FrP sliter skikkelig med å holde på sine velgere. FrP stuper fra 17% til kun 4% om målingen slår til.

SP størst i Øksnes

Øksnes vil trolig også skifte farge politisk i høst. Norfakta har nylig gjort en meningsmåling for nettavisen VOL, og her kommer det frem at Senterpartiet vil få størst oppslutning i Øksnes, med 31,6%.

Arbeiderpartiet blir nest størst med 20,8%, som er 10% lavere enn valget for 4 år siden. Ordfører Karianne Bråthen kan dermed bli erstattet med SPs John Danielsen i rådhuset. Høyre, FrP og SV ender trolig rundt 10% hver.

En av sakene som har engasjert velgerne i Øksnes er eiendomsskatt, som nylig ble innført og frontet av AP med ordfører Bråthen i spissen. Også nedlegging av flere skoler har nok gjort sitt for å flytte velgere.

Sture holder plassen

Bø kommune er litt annerledes enn landet ellers, ettersom ordfører Sture Pedersen fra Høyre er svært populær og ser ut til å sikre seg 4 nye år i rådhuset. Norfakta har også spurt bøfjerdingene om deres stemmevalg og ifølge VOL sier 41,6% at de vil stemme på Høyre og Sture.

Senterpartiet får «bare» 20,9% oppslutning i Bø og AP ligger på 18,4% ifølge denne ferske målingen. Venstre får 9,5% av stemmene, mens FrP og SV trolig ender omkring 5% hver.

Dette gir trolig åpning for at Høyres Sture Pedersen kan finne nye partnere i kommunestyret, selv om AP i neste periode har flagget at de ønsker å kjøre en mer selvstendig linje enn man har gjort til nå.

SP-vind over Norge

– Det er høy eller svært høy sannsynlighet for at Senterpartiet kaprer ordførervervet i 38 av 80 nordnorske kommuner, sier stipendiat i statsvitenskap Jonas Stein ved Universitetet i Tromsø (UiT) til VG. I dag har Sp «bare» elleve ordførere i Nordland, Troms og Finnmark.

Senterpartiet har steget kraftig på de nasjonale målingene det siste året, fra ti prosent oppslutning i september 2018. Et snitt av elleve målinger fra 21. juli til 25. august gir Senterpartiet 14,8 prosent oppslutning.

SP er nå tredje største parti etter Ap og H og nesten dobbelt så store som nestemann på lista, Frp, med 7,9 prosent i snitt.

– Jeg blir glad, og jeg føler også på en forpliktelse og et stort ansvar. Jeg vet at jeg som partileder må følge opp de som blir ordførere, og vi har en målsetting om tett kontakt mellom nasjonale og lokale nivåer i partiet. Hvis vi skulle få så mange ordførere er det en enorm tillitserklæring, sier partileder Trygve Slagsvold Vedum til VG.

– Senterpartiet står sterkt i de små kommunene. Så selv om oppslutningen totalt i landet har vært relativt lav, kan de sikre seg ordførervervet i mange små kommuner, sier statsviter og forsker ved Institutt for samfunnsforskning Jo Saglie til VG.

Sp kan også havne på vippen i nesten alle fylkesting landet rundt. Vedum har ikke villet gi noen føringer på hvem Sp skal samarbeide med lokalt eller på fylkesnivå.