Bergersen tar veien

Utrykningsveien for Sortlands brannbiler opp til Vesterålsgata skal bygges av entreprenøren Ottar Bergersen & Sønner AS. Sortland kommune har godtatt en pris på ca 2.280.000 kroner, eksklusive moms.

Dette gjelder en lille veistubben fra Strandgata opp til Vesterålsgata, som er den nederste delen av Kong Øysteins vei på Natland. Denne skal nå bygges opp i høyde med FV82, slik at brannbilene og tankvogna slipper motbakke.

Veistubben blir også enveiskjørt og stort sett stengt for privatbiler, slik at det ikke skal komme noen hindringer her når brannbilene får utrykning og skal raskt inn på FV82 og Vesterålsgata.

Opprinnelig var det 3 firma som la inn anbud, men ett av tilbudene var mangelfullt og ble avvist. Dette var trolig tilbudet fra Alf Brekken og sønner AS.

Dermed stod det mellom Bulldozer Maskinlag Entreprenør AS og Ottar Bergersen & sønner AS, der sistnevnte hadde den laveste prisen. Kommunen har på denne bakgrunn sendt brev til de tre firmaene, der man orienterer om avgjørelsen.

De som ikke fikk tilslaget denne gang har noen dagers frist på seg til å fremme klage, dersom man mener avgjørelsen er tatt på feil grunnlag.