Consto får hotellet

Entreprenøren Consto Nord AS fra Tromsø signerte nylig kontrakt med Hotelleiendom Nord AS om bygging av nytt hotell på Sortland.

Hotellet skal bygges på kaikanten midt i sentrum av Sortland og vil bli det største i Vesterålen. Det er på totalt nær 6 000 kvadratmeter fordelt på syv etasjer som vil romme 128 hotellrom, en konferansedel og restaurant. Resepsjonen og restauranten plasseres i hotellets førsteetasje, hvor mye av fasaden bygges i glass.

Kontraktssummen er på 132 millioner kroner ekskl. mva. Byggestart er primo september i år, med forbehold om offentlig saksbehandling, og hotellet skal stå ferdig i starten av 2021.

Byggeprosjektet vil gi ringvirkninger lokalt. Consto vil i så stor grad som det er mulig knytte til seg lokale leverandører og kjøpe varer og tjenester fra næringslivet i regionen.

– Dette er et spennende prosjekt for Consto og det blir vårt første prosjekt i Vesterålen. Med en byggherre som har høy kompetanse på drift av hoteller, og et samspill som er upåklagelig, ligger alle forutsetninger til rette for et godt prosjekt» sier prosjektleder Kenneth Markussen i Consto Nord AS.

Byggherren Hotelleiendom Nord AS eies av Holmøy Holding Invest AS og Nordic Investment AS. Hotellselskapet har inngått franchiseavtale med hotellkjeden Scandic.