Ny vei Harstad

To entreprenører konkurrerer om det største enkeltprosjektet i Harstadpakken.

Entreprenørene Harstad Maskin AS og Anlegg Øst Entreprenør AS bekrefter at de skal konkurrere om å få bygge delprosjekt S1, Kanebogen – Margrethe Jørgensens veg, i Harstadpakken.

Rett før helgen godkjente Statens vegvesen de to leverandørenes deltakelse i tilbudsprosessen.

– To seriøse tilbyderne sikrer reell konkurranse og et godt grunnlag for nødvendige forhandlinger. Det er vi fornøyd med sier, prosjektleder Geir Hartz Jørgensen.

Prosjektet er en videreføring av arbeidene med å gi Harstad en ny framtidsrettet innfartsåre langs Rv83. Parsellen mellom Kanebogen og Seljestad er 2,2 km.

Statens vegvesen tar sikte på kontraktsignering tidlig i 2022, og byggestart i første halvår 2022.

Harstadpakken er et fellesprosjekt mellom Harstad kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune og Statens vegvesen.

Anbudskonkurransen ble utlyst august i år, etter at stortinget i juni besluttet å tilleggsfinansiere bypakken.

Trafikkavvikling er særlig krevende når det må bygges langs eksiterende veger nært en by. Om lag 17.500 kjøretøy benytter rv. 83 inn og ut av Harstad hvert døgn.

– Derfor teller ikke pris alt. Tilbyderne skal også måles på hvordan de planlegger å gjennomføre utbyggingen, samt på hvordan de skal ivareta helse miljø og sikkerhet (HMS) under arbeidet.

Beste kombinasjon av pris og kvalitet blir tildelt kontrakt, sier Jørgensen.