Rødgrønt resultat

Også i Nordland ble valget rødgrønt, slik det ble i Norge og i Vesterålen. Høyre gikk kraftig tilbake lokalt, bortsett fra i Bø, der man gjorde det meget bra og økte med 7,4%.

Willfred Nordlund fra Senterpartiet og Mona Fagerås fra SV er inne på Stortinget fra Nordland.

Som ventet gjorde Senterpartiet det meget godt i Vesterålen også under dette valget. Fortsatt er det Andøy som skiller seg ut, der 55% av stemmene gikk til SP.

Partiet fikk god oppslutning også i Sortland med 25% av velgerne. Det samme i Hadsel og litt mer i Øksnes med 26% oppslutning.

Arbeiderpartiet gjorde det bedre enn ved forrige valg i Vesterålen. Nå stemte vel 26% i Hadsel på AP, mens det var 25% i Øksnes, 22% i Sortland, 19% i Bø og 15% i Andøy.

Høyre gikk tilbake i Vesterålen, bortsett fra i «skatteparadiset» Bø. Der ble det en «sture-effekt» på 7,4% i pluss.

Men det er kun 18,5% av bøfjerdingene som slutter opp om sin ordfører og Høyres politikk, og både AP og SP samler flere stemmer her.

Hver tredje bøfjerding (30%) holder fortsatt Senterpartiet som sin favoritt.

Høyre fikk ellers 16,5% i Sortland, nær 13% i Hadsel, 12% i Øksnes og – ikke overraskende – kun 4% i Andøy.

Høyres vedtak om å legge ned flystasjonen glemmes altså ikke – slik at annenhver andværing nå valgte SP.

Senterpartiet er altså størst i Vesterålen og det betyr at Willfred Nordlund fra Sortland får plass på Stortinget i kommende periode.

Det er faktisk ikke umulig at han havner i den nye regjeringa også, når den «kabalen» skal legges.

Siv Mossleth er den andre SP-eren fra Nordland som nå kommer på «tinget».

For AP er det Bjørnar Skjæran, Mona Nilsen og Øystein Mathisen som blir representanter fra vårt fylke.

Dagfinn Olsen fra Lødingen er valgt innfor FrP i Nordland, mens Bård Thorheim og Marianne Kvensjø skal representere Høyre.