Havbruk skal med

Fiskeridirektoratet skal snart skifte navn til Fiskeri- og havbruksdirektoratet. Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen har startet prosessen med å endre navnet.

– Fiskeridirektoratets historie går mer 100 år tilbake. Fiskeriene har vært den dominerende delen av direktoratets forvaltningsansvar, men havbruksnæringen har utviklet seg til å bli betydelig del av norsk sjømatproduksjon og Fiskeridirektoratets oppgaver.

Det er på tide at dette også reflekteres i navnet, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H).

– På relativt kort tid har havbruk blitt en viktig næring for Norge, som står for om lag 70 prosent av verdien av norsk sjømateksport. Regjeringen har store ambisjoner for havbruksnæringen.

Vi må fjerne flest mulig av unødvendige hindringer i havbruksregelverket slik at vi kan legge enda bedre til rette for mer verdiskaping, bosetting og flere arbeidsplasser langs hele kysten, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Fiskeri- og sjømatministeren ba tidligere i år en arbeidsgruppe komme med forslag til forenklinger av regelverket i havbruksnæringen.

Arbeidsgruppen kom med flere forslag, blant annet om forenklinger ved mindre endringer på eksisterende lokaliteter, hevet lusegrense ved lave sjøtemperaturer, og krav om desinfeksjon og rengjøring av brønn- og servicebåter i stedet for krav om karantene.

– Vi har vurdert hvert enkelt av innspillene, og har iverksatt oppfølging av alle tiltakene. I første omgang arbeider vi med forslag som vil kunne følges opp forholdsvis raskt.

Som arbeidsgruppen selv understreket vil noen av forslagene kreve mer inngående forarbeid fra myndighetenes side, og vi vil arbeide videre med disse, sier fiskeri- og sjømatminister Ingebrigtsen.