Ny rådmann ansatt

Øksnes kommunestyre vedtok tirsdag enstemmig å ansette Elise Gustavsen som ny rådmann for de kommende 6 årene. Dermed ble det slik mange hadde forventet, at hun som nå sitter på plassen, kan fortsette i jobben fremover.

Elise Gustavsen (43) har vært «fungerende rådmann», etter at tidligere rådmann Just Hjalmar Johansen gikk av før jul. Gustavsen kommer fra stillingen som kommunalsjef i Øksnes, for området helse og sosial.

Kommunestyrets vedtak har en liten hake, og det er at kommunen må bli enig med Gustavsen om de detaljerte vilkårene. Dette skal så klareres i formannskapet, men ingen forventer at det skal skape noen problem.

Forut for kommunestyremøtet var det enstemmig innstillingen fra både ansettelseutvalget og partssammensatt utvalg om at Øksnes kommune burde tilsatte Elise Gustavsen.

Det var 8 personer som søkte på stillingen som rådmann i Øksnes. Et ansettelsesutvalg, bestående av ordfører Karianne Bråthen, Tore Christiansen (Krf), Jørn Martinussen (ØTL) og hovedtillitsvalgt Aleksander Kristoffersen, har vurdert kandidatene og laget sin innstilling.

Jobben som rådmann er en åremålstilling som løper over 6 år. Just Hjalmar Johansen hadde fortsatt 2,5 år igjen av perioden sin da han ble enig med formannskapet om å fratre. Årsaken er ikke kjent, men partene sier det var «uenige om veien videre». Johansen fikk beholde lønnen og mottar dette ut mars måned 2018.

Med den løsningen som Øksnes kommune nå legger opp til, vil det altså ikke bli skifte i kommunens ledelse. Dagens fungerende rådmann vil dermed fortsett i jobben i 6 år til.