Nei til skatt på hus

Politikerne i Øksnes vil fortsatt klare seg uten eiendomsskatt. Dette ble klart da kommunestyret drøftet saken på tirsdag. Med 12 mot 9 stemmer holdt flertallet fast på dagens skattenivå, som betyr at Øksnes ennå vil være Vesterålens eget «skatteparadis».

Arbeiderpartiet, SV og KrF gikk inn for å innføre eiendomsskatt, mens Senterpartiet, Høyre, FrP og Øksnes Tverrpolitiske Liste gikk imot. Dette var da også slik mange hadde forventet, ut fra tidligere uttalelser fra politikerne i disse partiene.

Debatten gikk etter nokså tradisjonelle linjer. Tilhengerne av ny skatt mente at dette er nødvendig for å unngå kutt hos kommunen. -Statusrapporten om økonomien i kommunen skremmer meg, sa Yngve Hansen i AP. Han mente eiendomskatt vil forebygge nye kutt i tilbud fra Øksnes kommune.

Fra motstanderne kom det utsagn om at denne skatten vil være usosial, da den ikke tar hensyn til folks inntekt, men bare verdien av deres hus og eiendommer. -Både private og næringslivet vil bli rammet, sa John Danielsen fra SP. -Denne skatteformen rammer skjevt. Både barnefamilier og uføretrygdede er her særlig utsatt, påpekte Jørn Martinussen (ØTL).

Ordfører Karianne Bråthen (AP) mente derimot at Øksnes kommune ikke har noe valg. For å sikre nok inntekter til kommunen, er man nødt til å vedta eiendomskatt, mente hun. Da dette ikke ble vedtatt, kom det et helt annet forslag på bordet for å spare utgifter.

Et forslag fra posisjonen (KrF, Ap, H, SV) ber rådmannen om å se på skolestrukturen i Øksnes igjen. Det betyr at noen skoler kan bli nedlagt, og tidligere har det vært antydet at skolene på Strengelvåg og Sommarøya er i faresonen. -Kommunestyret ber om at det legges frem sak om endringer i skolestruktur høsten 2017. Nødvendige prosesser og involvering igangsettes raskt, heter det i vedtaket.