Fylling snart klar

Kartnes industriområde i Myre havn er snart ferdig utfylt. I løpet av sommeren skal Staven Grus avslutte sin jobb i denne omgang, etter å ha fylt inn ca 100.000 kubikk steinmasse.

Hektisk aktivitet for å klargjøre Kartnes industriområde i Myre havn, utenfor Biomar, der fôrbedriften vil ha opp en lagerhall. Bildet er fra tidlig i juni (foto: Ellen Meland).

I løpet av juni måned skal Staven Grus AS fylle inn siste rest av et prosjekt som da har kostet nær 9 millioner. Det er Myre Havnevesen KF som er oppdragsgiver for dette. Over sommeren skal det så foretas oppmålinger og avregning på prosjektet, før man offisielt overleverer dette til byggherren.

Dette fyllingsarbeidet ble avtalt like før jul og det var et ønske fra Biomar som satte fart i planen. Bedriften hadde akutt behov for mer lagerplass og ønsket å sette opp en lagerhall i nærheten. Fyllinga på Kartneset var da ikke kommet særlig langt. I løpet av vinteren og våren er det kjørt inn nær 90.000 kubikk steinmasser og det skal ytterligere 10.000 kubikk før prosjektet er ferdig.

Den mest hektiske perioden med fylling var i april måned, da Staven Grus AS hadde mange lastebiler i skytteltrafikk mellom steinbruddet og havna. Den senere tid har det ikke vært like mange biler i aktivitet, ettersom prosjektet nærmer seg slutt.

Biomar produserer fiskefor som aldri før. Årets produksjon er ventet å komme opp i hele 280.000 tonn, og da trenger man selvsagt plass til å lagre ferdigvarer i påvente av transport. Mens man ventet på å få hallen klar i havna, satte Biomar sist høst opp en lagerhall i plast ved Holmen. Den skal stå i 2-3 år, mens man jobber med planene for Kartnes industriområde