Lite vekst i folketall

Ved inngangen til 2021 var folketallet i Norge på 5.391.369 personer. Veksten i fjor endte på kun 23.800, og det minste økning siden 2001. Lav innvandring gir lav vekst.

Mindre vekst i folketallet i fjor enn i årene før, henger trolig sammen med korona-tiltakene og den svært lave innvandringa gjennom deler av året.

Så liten prosentvis økning har det ikke vært siden 1990, forteller SSB i en fersk pressemelding.

Det var 38.100 innvandringar i 2020, noe som er det laveste siden 2004. Til sammenlikning lå innvandringa mellom 52.200 og 58.200 i de tre foregående årene.

– Talet på innvandringar har falle kvart år sidan 2012, men nedgangen på 27 prosent frå 2019 til 2020 er heilt eksepsjonell. Den største nedgangen etter 1950 har fram til no vore i 1958, og då var han på 17 prosent, sier rådgjevar Magnus Haug.

Alt i januar 2020, altså før korona-tiltaka, var det færre innvandringer enn tidligere, noe som speiler at innvandringa var minkende også før pandemien kom til Norge.

– Talet på innvandringar var spesielt lågt i vår-månadene og april er månaden som skil seg mest ut. Då var det 1 900 færre innvandringar enn gjennomsnittet frå 2017 til 2019, seier Magnus Haug.

– I toppåret 2012 var nettoinnvandringa 29 100 høgare enn fødselsoverskotet, men i 2020 var det altså fødselsoverskotet som bidrog mest til folkeauken.

Dette var vanleg fram til 2004, men hende ikkje i eit einaste av åra frå 2005 til 2019, seier Magnus Haug.