Tålte ikke storm

Deler av Hålogalandsbrua falt i sjøen under stormen «Frank». Det var vibrasjonsdemperne som ikke tålte uværet og nå jobbes det intenst med å finne årsaken. Brua er fortsatt åpen.

Flere av vibrasjonsdemperne på Hålogalandsbrua på E6 nord for Narvik ble helt eller delvis ødelagt av uværet Frank (arkivfoto).

Skadene har ingen betydning for styrken og bæreevnen til brua og det har ikke vært fare for at løse deler skulle treffe trafikantene. Statens vegvesen ser alvorlig på at enkelte deler inne ved bruas fundamenter falt i sjøen mens uværet stod på.

-Vi har derfor inspisert alle bruas vibrasjonsdempere og fjernet de med synlige skader etter den sterke vinden. Noen av dempere blir sendt til produsenten i USA som i samarbeid med Statens vegvesen jobber med å finne årsaken til skadene. Det sier prosjektleder Hans Jack Arntzen.

Systemet med vibrasjonsdempere er godt utprøvd og er montert på bruer i mange deler av verden. Til Statens Vegvesen opplyser leverandøren at de aldri har sett liknende skade tidligere.

Skadene ble oppdaget av vegvesenets egne kontrollingeniører en uker etter stormen.

-Nå må vi vente på resultatene av de tester og undersøkelser produsenten i USA skal gjennomføre. Forhåpentligvis får vi svar på hvorfor dempernes vaiere ikke har tålt uværet.

I mellomtiden følger vi nøye med på de vibrasjonsdempere vi fortsatt har på brua, sier Arntzen

Vibrasjonsdempingen kostet nær en million kroner og har fungert svært godt frem til nå. Hensikten er at trafikantene ikke skal oppleve ubehagelige vibrasjoner når de ferdes over brua.

Totalt er 17 av bruas 88 vibrasjonsdempere av denne typen skadet og demontert. På fem av dem manglet en del av demperen da de ble demontert.

Systemet består av lodd som er festet til en kort vaier. Vaier og lodd er montert lavt nede på de lange stengene som bruas kjørebaner heger i.

Lodd og vaier motvirker bevegelse i hengestengene slik at vibrasjoner avtar eller opphører. Det er de korte vairene til enkelte lodd som er skadet eller har brukket.

Hålogalandsbrua er Norges nest lengste hengebru med et spenn på 1145 meter. Den ble åpnet for trafikk i desember 2018.

Uten vibrasjonsdemping kan bruas naturlige vibrasjoner oppfattes som ubehagelig for trafikantene, men vibrasjonene er ikke til skade for brua eller dens bæreevne.