Sjøkabel til 180 millioner

En ny undersjøisk kraftkabel over Hadselfjorden skal legges neste år. Den vil koste 180 millioner kroner. Høyspentkabelen vil sikre strømforsyningen i både Vesterålen og Lofoten.

Solenergi eller vannkraft? Melbu blir uansett utgangspunkt for den nye kraftkabelen mellom Vesterålen og Lofoten (arkivfoto).

Kraftkabelen skal ligge tvers over Hadselfjorden, med utgangspunkt ved Melbu. Det vil si, man vil faktisk legge to kabler ved siden av hverandre på bunnen av fjorden.

– Det nye kabelanlegget over Hadselfjorden vil styrke forsyningssikkerheten både til Lofoten og Vesterålen og legge til rette for fremtidig næringsutvikling og elektrifisering i regionen, sier konserndirektør Elisabeth Vike Vardheim i Statnett.

Nexans er tildelt kontrakten med dette prosjektet og vil oppgradere forbindelsen ved å installere to 170 kV undersjøiske kabelsystemer.

Disse vil gå i en rute på ca. 8,8 km med en maksimal vanndybde på 200 m.

Kabelforbindelsen over Hadselfjorden er en del av en 132 kV kraftlinje mellom Kvitfossen transformatorstasjon ved Solvær og Melbu transformatorstasjon.

Nåværende kabelanlegg ble installert i 1977 og har overskredet sin tekniske levetid. Den gamle sjøkabelen har mangler som gir økt risiko for avbrudd.

Den utgjør også en kapasitetsmessig flaskehals på linjen. Statnett søkte NVE om konsesjon for det nye anlegget i oktober 2019.

Ny kabel over Hadselfjorden vil koste 180 millioner. Innfelt konserndirektør Elisabeth Vike Vardheim i Statnett (foto: Statnett).

Statnett har nylig inngått kontrakt om installasjon av sjø- og jordkabelanlegget over Hadselfjorden, og oppdraget er gitt til Nexans.

Anleggsarbeidene skal etter planen starte mot slutten av året og det nye anlegget er planlagt satt i drift høsten 2022.

– Dette er den viktigste kontrakten for prosjektet, og den er tildelt Nexans Norge AS. Kontrakten innebærer at kabelen produseres i løpet av siste halvår 2021 og første halvår 2022.

Kabelen vil bli produsert i Halden og skal etter planen installeres sommeren 2022, sier Vardheim.

Hadselfjordkablene skal produseres ved Nexans spesialiserte sjøkabelfabrikk i Halden, mens de fiberoptiske elementene vil bli produsert ved Nexans anlegg i Rognan i Nordland.

Kablene har en dimensjonert brukstid på 40 år og installasjonen forventes å starte i 2022.

Statnett jobber også med underlag for en kontrakt som omfatter nødvendige arbeider på land i forbindelse med fornyelse av kabelanlegget.

Denne kontrakten kan være interessant for lokale entreprenører og planlegges sendt ut på anbud i løpet av våren.