Kystvakta klager

Planene om en ny Kiwi-butikk nord for Sortland sentrum betyr trolig også mye mer trafikk langs Kystvaktbasen. Området her må reguleres og da tar man med vegene pluss en del av eiendommene til naboene.

Kystvakta på Sortland har nå sendt brev til Sortland kommune der man kategorisk avviser enhver inngripen på deres eiendom. De ønsker slett ikke å være del av den nye reguleringen som skal danne grunnlag for Kiwi-etableringen.

-Sjef Kystvakten kan ikke godta en regulering som skissert i vedlagte forslag, er den korte konklusjonen i brevet fra kommandørkaptein Steve Olsen. Han påpeker også at det ikke har vært noen kontakt i denne saken med Sortland kommune.

Det er de gamle lokalene til Nord-norsk Engros som nå skal få nytt bruk, etter at engrosdriften er opphørt. En del av bygget er tiltenkt en ny Kiwi-butikk, mens det vil bli andre leietakere i resten av bygget. Hvem dette blir er ennå ikke klart.

Statens Vegvesen har imidlertid sendt inn en klage til Sortland kommune, etter at formannskapet åpnet for å gi dispensasjon til matbutikk. Vegvesenet mener det ikke er gjort nok for å kartlegge kjøremønster og trafikksikkerhet, før man kan åpne for en slik butikk. Biltrafikken i området vil øke betydelig, og da må vegene dimensjoneres etter dette.