Kjøper en etasje

Som Vesterålnytt har skrevet i to artikler tidligere, ønsket administrasjonen i Sortland kommune å kjøpe 3. etasje av «Kystnæringssenteret» ved Kulturfabrikken for 11,5 millioner. Dette har formannskapet tidligere vært positive til og nå har kommunestyret gjort formelt vedtak om å sette kjøpet ut i livet. Dermed vil Sortland kommune utvide sine kontorareal med 905 kvadrat. Hva som skal inn her er ikke kjent, men det er åpenbart noe innen helse og omsorg. Kanskje blir det nye legekontorer, som kanskje får felles inngang via kulturfabrikken. Selgeren er firmaet Blåbyen Eiendomsinvest as, som består av familieselskapene til Geir Abel Ellingsen, Marius Steiro og Frank Steiro. Tidligere var disse lokalene en del av eiendomsmassen til Blåbyen Invest as. Ingen av kommunestyrets medlemmer hadde merknader til prisen, men flere kommenterte prosessen. En del av saksbehandlingen foregikk i lukket møte, ettersom rådmannen ikke ønsket å offentliggjøre hvilken bruk man skal ha i de nye lokalene. Dette ut fra hensynet til leieavtaler som kommunen har i det private markedet i dag. De nykjøpte lokalene må imidlertid pusses opp, og det er ventet en kostnad her på 5 millioner, i tillegg til kjøpesummen på 11,3 millioner.