Lønnsnivå i toppen

Dagens artikkel i Aftenposten om millioner til Nordlands-politikerne vekker oppsikt. -Tallene er feil, hevder fylkesordfører Sonja Steen, og mener at artikkelen er misvisende.

Fylkesrådsleder Tomas Nordvoll (AP) har lønn på vel 1 millioner kroner fra Nordland fylke, og er dermed en av de 10 fylkestoppene i Norge som kan notere seg med et nivå på linje med statsrådene.

-Jeg skjønner ikke hvordan avisen har kommet fram til totalkostnaden på 25 millioner kroner som godtgjørelse til folkevalgte i Nordland. Det korrekte beløpet for 2015 er døyt 15 millioner kroner. Hvis man tar med arbeidsgiveravgift, pensjon og forsikring blir beløpet 21,3 millioner, sier fylkesordfører Sonja A. Steen i Nordland.

Hennes kommentar kommer i kjølvannet av oppslaget i Aftenposten der man utroper Nordland til «verstingen» i lønnsnivå for politikerne. Avisen skriver at Nordland fylkeskommune utbetalte 25 millioner kroner i lønn til sine 45 fylkestingsmedlemmer i fjor. Det tilsvarer over 550.000 kroner i snitt til hver av de folkevalgte fylkespolitikerne. Det kommer i tillegg til det de får betalt i sine sivile jobber og verv som lokalpolitikere i egne kommuner, skriver Aftenposten. Artikkelen er også sitert hos nettavisen VOL og flere andre media.

Aftenposten har hentet inn kommentarer fra flere som mener at fylkespolitikerne får vel mye i lønn. Nordland er det fylket som er desidert mest rundhåndet, skriver avisen. -Med så sjenerøse ordninger kan det å sitte i fylkestinget bli en egen yrkeskarrière. Fylkespolitikere blir en egen yrkesgruppe med egne interesser knyttet til egen karrière, sier professor Jacob Aars ved Universitetet i Bergen.

-Aftenposten har delt kostnadene på 45 folkevalgte, mens det korrekte antallet i 2015 var 60. Resultatet av disse feilene er en påstand om at godtgjørelsen til folkevalgte i Nordland er den høyeste i landet. Det stemmer ikke. Godtgjørelsen i Nordland er lavere enn gjennomsnittet Aftenposten har kommet fram til. Det er synd at slike unøyaktigheter ødelegger en ellers sunn debatt, sier Sonja A. Steen.

Forsker og ekspert på kommune- og fylkespolitikk, Geir Vinsand i Nivi Analyse, reagerer på både lønnsnivå og de store variasjonene. -Lønnsnivået og de store forskjellene i godtgjøring er ikke til å tro, sier Vinsand til Aftenposten. -Fylkespolitikerne fremstår som ansiktsløse politikere med høy gasje. Demokratisk velgerkontroll er fraværende. Medieinteressen er nesten null. De har minst oppgaver og den slappeste dagsorden av alle folkevalgte, sier han.

Den best betalte enkeltpersonen i Aftenpostens oversikt er fylkesordfører Sven Tore Løkslid (Ap) i Telemark fylkeskommune. Han hadde 1,25 millioner i årslønn og ligger dermed godt over Nordlands Tomas Norvoll.

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) understreker at Nordland og tre andre fylkeskommuner har parlamentarisk styringsmodell. Det innebærer at en større del av fylkets ledere er politikere. Han påpeker også at Nordland er 80 mil fra nord til sør og har 13 flyplasser, og at møtevirksomhet og kontakt med velgerne derfor tar tid.