Kjørte på person med vilje

Vesterålen tingrett behandler nå en straffesak der fornærmede, en mann i 20-årene fra Sortland, mener han ble påkjørt med vilje. Tiltalte hevder derimot det var en ulykke. Ifølge tiltalen var det på kvelden fredag 27. februar 2015 at tiltalte kjørte mot fornærmede. Han da sto i en åpen bildør ved sin parkerte bil i en busslomme ved Frøskelandkrysset. Påkjørselen gjorde at fornærmede fikk bildøren slått med så stor kraft mot sin høyre legg, at skadene senere medførte amputasjon mellom kne og ankel. Tiltalen dreier seg om legemsbeskadigelse ved bruk av særlig farlig redskap. Saken har en strafferamme på seks år. Episoden er altså 2 år gammel og saken har tidligere vært utsatt to ganger etter ønske fra forsvarer. Tiltalte erkjente ikke straffeskyld for denne påkjørselen og heller ikke tiltalepunktet om bruk av amfetamin på ulykkesdagen. I retten kom det frem at de to involverte har hatt konflikter tidligere. 4-5 dager før den angivelige påkjørselen ble fornærmede angrepet av tiltalte med ei jernstang. Han ville da knuse ruta på bilen hans med jernstanga. Fornærmede gikk ut av bilen, og tiltalte slo ham da to ganger i skuldra. Deretter ble det et basketak. Tiltalte innrømmet under rettssaken bruk av narkotika. Han innrømmet også tidligere dommer for bruk og besittelse, og én voldsepisode hvor det var alkohol inne i bildet på et utested. Også fornærmede har tidligere vært rusmisbruker. Saken vil gå for retten både torsdag og fredag, mens dom vil falle noe senere.