Legg ned supperådet

SVs Oddmund Enoksen slo til med en kraftsalve under torsdagens kommunestyremøte i Sortland. -Driftsutvalget er blitt et suppeutvalg og bør legges ned snarest mulig, sa Enoksen. Sortlands politikere har delt seg i to deler, der noen sitter i formannskapet og noen i driftsutvalget. Alle sitter ellers i kommunestyret. Driftsutvalget er imidlertid uten noen reell makt og har ingen faste oppgaver, i motsetning til formannskapet. Kommunestyret behandlet en sak om vegnavn og adresser, da det ble tatt opp at denne saken egentlig burde vært behandlet i driftsutvalget for uttalelse. Christoffer Ellingsen foreslo til og med å sende saken tilbake, slik at driftsutvalget kunne behandle den. Det fikk ingen støtte og saken ble avgjort i kommunestyret. Sortland kommune er imidlertid inne i en vurdering av sin politiske organisering, der man skal se på alle råd og utvalg, og hvordan saker skal behandles i fremtiden. Om driftsutvalget da vil bestå fortsatt, og eventuelt få konkrete oppgaver, er ennå for tidlig å si. I dag er Arild Pettersen Inga (AP) leder for driftsutvalget og han har ved flere anledningen tatt opp forholdet om arbeidsoppgaver for dette «supperådet».