Vesterålnytt

Nytt fra Vesterålen

Klargjør for havfarm

Nordlaks jobber videre med planene om gigantiske havfarmer utenfor Melbu. De siste dagene har et avansert seismikkskip kartlagt havbunnen der den første havfarmen tenkes forankret.

Dette fartøyet er blitt sett på sjøen utenfor Melbu, der det har gått frem og tilbake i flere dager. Nå forteller Nordlaks at skipet har jobbet for dem med å kartlegge bunnforhold i sjøen. Skipet «Fugro Galaxy» har multistråle ekkolodd, sidesøkende sonar og kan ta geotekniske prøver.

De siste par dagene har fartøyet «Fugro Galaxy» ligget på den omsøkte lokaliteten til den første havfarmen vest av Hadseløya. Fartøyet gjør bunnundersøkelser som er nødvendige for trygg forankring av havfarmen, forteller Nordlaks på sine nettsider. Skipet seiler under Bahamas-flagg, ble bygget i 2011 og er 65 meter langt. Det er utstyrt med en hel rekke svært avanserte instrumenter.

Et av instrumentene kalles «sub bottom profiler». Det er et ekkolodd som er montert under båten og som undersøker sammensetningen av havbunnen. Dette er et ekkolodd som opererer på lavere frekvens enn vanlige ekkolodd, men det er ikke snakk om seismikk eller såkalt «lett-seismikk». Det er ingen kompressor med lufttrykk eller sjokkbølger involvert, og undersøkelsene skal ikke påvirke fisk eller fiskeri.

-Ekkolodd-undersøkelsene er ferdig nå i ettermiddag, men fartøyet blir liggende på lokaliteten en tid for å ta prøver av bunnen (grabb etc.). Vi har informert Kystverket, Fiskeridirektoratet, havnesjef, kommunen og lokale fiskere, men ser at vi gjerne skulle ha informert bedre blant fiskerlagene på forhånd, skriver Nordlaks på sine nettsider.

Nordlaks permitterte store deler av arbeidsstokken i slakteriet på nyåret, ettersom man manglet nok slakteferdig fisk. Under denne stansen har man utført vedlikehold og dessuten nyttet tiden til faglig påfyll.

Sist uke har hele Nordlaks-konsernet vært samlet på fagtur til Gdansk i Polen. Første del av uken er det Nordlaks sine avdelinger oppdrett, transport og smolt som har fått faglig oppdatering, samordning og planlegging. I tillegg har man også pleid den kjempeviktige sosiale biten. -Nordlaks blir bedre når vi kan møtes og bli kjent på tvers av selskaper, driftsområder og lokaliteter, skriver selskapet på sine nettsider.

Da oppdrettsavdelingene var ferdigkurset, var det det Nordlaks Produkter som kom til Gdansk for faglig utvikling og for å bli bedre kjent, samt styrke samarbeidet på tvers i organisasjonen. Kvalitetssystemene er under løpende utvikling, så selskapet mener det er viktig å bruke tid på kurs slik at vi er oppdatert når produksjonen starter opp igjen.