Vil ha 2 års fengsel

-Riktig straff i denne saken er fengsel i to år og to måneder, pluss en bot på 30.000 kroner, sa aktor Kay Rønning-Nyvold da Vesterålen tingrett avsluttet høringen fredag. Dette var i saken mot en mann som angivelig kjørte på en annen med vilje, slik at denne fikk foten i klem i sin bildør og deretter måtte amputere fra leggen og ned. Episoden skjedde for 2 år siden i en busslomme på veg opp Frøskelandfjellet. Det hadde da vært en konflikt mellom de to i en tid forut. Bistandsadvokat for den fornærmede part, altså han som ble skadet, var advokat Trude Marie Wold. Hun  mente en oppreisning i form av erstatning for fornærmede bør ligge på rundt 200.000 kroner. Den anklagede risikerer dessuten å miste retten til førerkort for alltid. Dette viser alvoret i saken, som i verste fall kunne endt med at den påkjørte kunne forblødd og dødd. En venn kom raskt til og fikk strammet et belte rundt den skadde foten, slik at blødningen ble redusert til ambulanse kom til stedet. Endelig dom i saken vil falle om noen dager. Strafferammen i saker som dette er opptil 6 år.