Kan få en 3. dose

Alle over 65 år vil få tilbud om en oppfriskningsdose med koronavaksine. Det har regjeringen besluttet.

Folkehelseinstituttet (FHI) har fått i oppdrag å vurdere om også helsepersonell skal tilbys en oppfriskningsdose.

Det europeiske legemiddelbyrået EMA har vurdert oppfriskningsvaksinering med BioNTech-Pfizer-vaksinen og konkluderte mandag 4. oktober med at man kan vurdere å gi boosterdose til personer fra 18 år når det har gått minst seks måneder etter dose to.

– Det er tegn til at beskyttelsen mot alvorlig sykdom faller i den eldre delen av befolkningen.

Målet med en oppfriskningsdose til eldre er å øke beskyttelsen mot å bli alvorlig syk av covid-19, og å gi høyere grad av beskyttelse mot nye virusvarianter og forlenget beskyttelse, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

FHI anbefaler at rekkefølgen for vaksinering med oppfriskningsdose følger den samme aldersprioriteringen som ved grunnvaksinasjonen.

Det vil si at sykehjemsbeboere og alle over 85 år får tilbud først, deretter aldergruppene 75-84 år og så 65-74 år.

– Oppfriskningsvaksinasjon mot covid-19 må ikke gå på bekostning av influensavaksinasjon. Det er viktig å ta influensavaksine fordi vi forventer kraftigere utbrudd av influensa denne sesongen. Eldre har økt risiko for alvorlig forløp av influensa, påpeker Høie.

FHI anbefaler ikke at influensavaksine og koronavaksine settes samtidig. Det bør gå én uke mellom.