Ny rekord for sjømat

Aldri før har norsk sjømateksport hatt en høyere verdi etter årets ni første måneder. Hittil i år er det eksportert sjømat for 84,7 milliarder kroner, som tilsvarer en verdivekst på 10 prosent.

Norge eksporterte 206.000 tonn sild til en verdi av 2,4 milliarder kroner i årets ni første måneder (foto: Sjømatrådet).

– En gradvis gjenåpning av markedene har gitt et løft i etterspørselen etter norsk sjømat. Fra et fall i eksporten i begynnelsen av året ser vi en voldsom vekst i tredje kvartal.

Dette er tidenes sterkeste kvartalsresultat, og nå tyder alt på at 2021 blir et rekordår for norsk sjømateksport, sier Renate Larsen, administrerende direktør i Norges sjømatråd.

Den gjeldende eksportrekorden er fra 2019 og lyder på 107,2 milliarder kroner. Etter årets ni første måneder er verdien nå 8,6 milliarder kroner foran samme periode i rekordåret.

– Det er gledelig at norsk sjømateksport fortsetter den gode utviklingen og at verdiveksten er spredt over en rekke arter og produkter.

Jeg er fornøyd med at sjømatnæringen har kommet seg godt gjennom koronakrisen, og at det igjen er høy etterspørsel etter sjømat i eksportmarkedene.

Forholdene bør ligge til rette for videre vekst i eksporten, og jeg ønsker hele denne fantastiske næringen lykke til videre, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H).

Av enkeltarter er det laks og makrell som har bidratt mest til verdiveksten hittil i år, men også kongekrabbe og snøkrabbe har notert seg for verdirekorder.

– Når det gjelder markedene, har det vært størst vekst i eksporten til Asia hvor land som Kina, Sør-Korea og Thailand for alvor har fått opp øynene for norsk sjømat.

I tillegg ser vi en svært hyggelig utvikling til USA og Italia, sier Renate Larsen.

Etter en trang start på året sammenlignet med i fjor, har eksportverdien skutt fart i andre og tredje kvartal.

Dette har skjedd til tross for at kronen har styrket seg utover året, noe som har gjort norsk sjømat dyrere å kjøpe i det globale markedet.

– Posisjonen til norsk sjømat er veldig sterk i det globale markedet.

Forbrukere fortsetter ikke bare å lage sjømatretter hjemme på eget kjøkken, men stadig flere av dem har oppdaget at norsk sjømat leverer på viktige parametere som bærekraft og smak.

Hvis hjemmekonsumet fortsetter å holde seg stabilt også etter at restaurantene har åpnet opp, ser det lovende ut for ytterligere eksportvekst, sier Renate Larsen.