Sekunder skiller

I høstmørket er både gående og syklende nærmest usynlig uten refleks eller lys på sykkelen. Da blir være bare sekunder som skiller mellom trygg trafikk og en alvorlig ulykke.

Husk lys på sykkelen nå i høstmørket (foto: Statens vegvesen/Knut opeide).

Syklende uten refleks og lykt blir først synlige 25-30 meter fra bilister med nærlyset på. Ved våt veibane og regn, reduseres sikten ytterligere. Da kan det ofte være for sent.

– Svært mange bilister har nok fått hjertet i halsen over at det plutselig er en syklist uten lys i veibanen.

På sykkel er i tillegg farten vesentlig høyere enn for gående. Da er det behov for å oppdage syklisten tidligere. Det er små marginer før det skjer en ulykke, sier seniorrådgiver David Tofthagen i Trygg Trafikk.

Med lys og reflekser blir du synlig i trafikken. Dette gjør at du blir oppdaget 300 meter tidligere av bilister og farlige situasjoner kan lettere unngås.

I tillegg til at det kan være livsfarlig å sykle uten lys er det også ulovlig. Som syklist er du pålagt å ha hvitt eller gult lys foran på sykkelen, rødt lys bak og reflekser på pedalene.

Mangler du noe av dette kan du risikere en bot på 1300 kroner.

– Mange er ikke er klar over at det er påbudt med lys både foran og bak på sykkelen når det er mørkt. I tillegg selges de fleste sykler uten sykkellykt.

Sykkelselgere bør i større grad informere om krav til lys og refleks når de selger sykler, oppfordrer rådgiver Astrid Kristiansen i Statens vegvesen.

Ifølge en undersøkelse fra Transportøkonomisk institutt (TØI) i 2016 er det estimert at antall skadde og drepte syklister kan reduseres med 14 prosent dersom alle sykler med lys i mørket.

– Analysen av dødsulykker viser at lite synlige syklister i skumring eller mørket var en medvirkende faktorer i seks dødsulykker fra 2005-2012.

Nesten 40 prosent av syklene i dødsulykkene hadde ikke lys. Det viser hvor viktig det er å bruke lys. Vi har ingen å miste, avslutter Kristiansen.

Ved sykling i mørket eller skumring skal det foran på sykkelen være lykt med gult eller hvitt lys og/eller flerfunksjonslykt som kan gi blinkende eller fast hvitt lys.

Lykten skal gi tilstrekkelig lys, uten å virke blendende.

Bak på sykkelen skal det være lykt med rødt eller rødt blinkende lys. Dette gjelder også ved sykling på gang- eller sykkelvei.

Lyktene skal kunne ses tydelig i en avstand på 300 meter. Lykt som gir blinkende lys, skal blinke med minst 120 blink per minutt. Lyktene skal være festet på sykkelen.

Det skal være rød refleks bak og hvit eller gul refleks på begge sidene av pedalene.