Sponser halv million

Ordføreren i Bø foreslår å sponse småbarnsfamilier kraftig for å snu «forgubbingen». Blir dette vedtatt, kan et par med trillinger «tjene» en halv million på å la barna vokse opp i Bø.

– Det skal lønne seg å bo i Bø, og særlig for småbarnsfamilier (illustrasjonsfoto).

Debatten om skattekutt for millionærer har knapt nok lagt seg, før ordfører Sture Pedersen i Bø slår til med en ny «skattepakke».

Denne gang rettet til småbarnsforeldre.

Forslaget som vil komme på bordet til budsjettmøtet snart, betyr konkret at om 3 babyer blir født i Bø og vokser opp til skolealder her, sponses de med en halv million.

Hvert av barna får 50.000 kroner fra kommunen når de blir født, så lenge foreldrene bor i Bø kommune.

Deretter får det første barnet gratis barnehageplass i ett år, til en verdi av omkring 40.000 kroner.

Barn nummer to får fri barnehage i 3 år, mens yngstemann ikke trenger å betale noe som helst for plass i barnehagen.

Summerer man dette vil en barnefamilie med 3 smårollinger i Bø, dermed kunne bli «sponset» med en halv million kroner fra kommunekassen.

I fjor ble det kun født 17 barn i Bø, mens det var 47 personer som døde. Fødselsunderskuddet var altså på 30 personer.

– Vi har omtrent 20 fødsler i året. Det er for lavt. Det er ikke bærekraftig at det dør flere enn det blir født, sier ordfører Sture Pedersen til NRK Nordland.

– Vi må få flere innbyggere. Det vil koste noe. Men går folketallet ned, så vil det også det koste penger, påpeker ordfører Pedersen.

Det var under møtet i Bø kommunestyre forleden at ordføreren lanserte det nye forslaget.

Dette kommer opp igjen under budsjettmøtet før jul, slik at det formelt kan bli vedtatt og formalisert.

Ordfører Sture Pedersen (H) har normalt 11 av 19 representanter med seg i avstemminger, og dermed flertall blant de folkevalgte.

Forslaget er allerede bredt omtalt i lokale media, og dersom det blir vedtatt vil nok Bø igjen komme på forsidene i riksavisene.

Ikke alle er like entusiastiske, men alt i alt er det mest positive kommentarer som er kommet.

Førsteamanuensis Jonas Stein ved institutt for samfunnsvitenskap ved universitetet i Tromsø er også positiv, ifølge nettavisen VOL:

– Dette er et mye bedre tiltak enn det å sette ned formueskatten.

Det er mye mer målrettet og treffer på en mye bedre måte målgruppen kommunen ønsker å treffe, sier Jonas Stein til VOL.

Overføringen fra Staten til kommunene fordeles både per person, men også mye på alder og livsfase for innbyggerne.

Om Bø sponser nyfødte, kan uansett resten av familien bidra til pluss i kommunekassen via statlige overføringer.

Resultatet av dette vil man kunne se noen år frem i tid, når kommunens kasserer teller opp pengene.