Felles kurs i oppvekst

Torsdag 17. august arrangerer Sortland kommune kursdag for alle ansatte i skoler og barnehager. Dette er unikt i Sortland. Aldri tidligere har alle skolene og barnehagene deltatt på felles kursdag.

-Dette anser vi som en viktig kickoff for hele oppvekstområdet i hele Sortland kommune. Ikke bare som organisasjon, men som sted. Fokuset denne dagen blir hvordan vi kan bidra til et inkluderende barnehage- og skolemiljø, forteller oppvekstsjef i Sortland kommune, Erik Strand.

Det vil være ca. 450 deltakere. Disse kommer fra alle de 8 grunnskolene i kommunen pluss Jennestad Montessoriskole. Dessuten deltar både de 7 kommunale og alle de 7 private barnehagene. Voksenopplæringa pluss PPD for Vesterålen og Lødingen stiller også.

Ordfører Tove Mette Bjørkmo skal åpne fagdagen. Hovedforedraget blir ved Siri Abrahamsen fra Verdifabrikken, som vil holde foredrag om “Gleding”. Dette fokuserer på viktigheten av å gi omsorg, vise empati, og om å strekke seg langt for å skape et godt miljø for barn.

Vestmarka barnehage, Lamarka skole og Sortland ungdomsskole holder hver sine innlegg om hvordan de arbeider med inkluderende barnehage- og skolemiljø. Disse er deltakere i Udir-satsningen “Inkluderende barnehage- og skolemiljø», sammen med Strand barnehage, Prestelva barnehage og Holmstad skole.

Fra Fylkesmannen i Nordland vil det komme representanter som skal orientere om nye lover og regler på oppvekstområdet.