Viktig med ung kultur

Denne uka står ung kultur i fokus når det skal arrangeres seminar ved Kulturfabrikken på Sortland. Flere ildsjeler fra Vesterålen skal dele sine tanker og det blir gruppearbeid der alle kan gi sine innspill.

Kultursamarbeidet i Vesterålen og «Ungdomsfabrikken» vil ha seminar om «Ung kulturstrøm». Bildet viser elever fra musikklinja i ung kulturproduksjon med «Laterna Magica» (foto: Kultursamarbeidet).

-Unge er en ressurs som det er viktig å bruke. Derfor er jeg glad for at unge fra «Ungdomsfabrikken» er med i arbeidsgruppa for seminaret, sier Vibeke Suhr, daglig leder i Kultursamarbeidet. -Vi har invitert flere gjester for å dele sine perspektiv på Vesterålen, som en region for ung kulturproduksjon, forteller Suhr.

Ann-Iren Hansen er musiker og tilbakestrømmer fra Øksnes, mens Sigrun Tara Øverland er musiker og produsent fra Sortland. Edvard Michailoff Pettersen virker som manager og tilbakestrømmer fra Øksnes, mens Kristin Krey er leder for Rock Mot Rus i Andøy. Disse deltar og dessuten stiller også Elias Wingan Larsen, som en aktiv og engasjert ungdom fra Hadsel.

-Gjestene på dialogseminaret er alle engasjerte mennesker som er en ressurs for kulturlivet i Vesterålen. Jeg gleder meg til å høre hvordan de mener vi i Vesterålen kan skape mer ung kulturproduksjon, sier Vibeke Suhr i en pressemelding. Målgruppen er i alderen 14 til 35 år.

Samtalen med gjestene ledes av kultursjef i Øksnes kommune, Hilde Hansen. Hilde er medlem i Nordnorsk Fortellerforum, samt initiativtaker og arrangør av Fortellerfestivalen, som arrangeres annethvert år i Nyksund. Hun har mange års erfaring med å jobbe fram kreative kulturprosjekter, bl.a. de regionale kulturprosjektene Tilbakestrøm og Laterna Magica.

-Vesterålen har mange unge kulturarbeidere og utøvere. Hva er det som må til for at unge fra regionen skal bli enda mer synlig ressurs i utviklingen av kulturlivet i Vesterålen, spør Hilde Hansen, kultursjef i Øksnes. Hun skal lede samtalen med de inviterte gjestene.

Etter samtalen fra scenen blir det gruppearbeid, som ledes av Kim-Remi Kjesbu og Viktoria Linea Høybakk fra Ungdomsfabrikken. Dialogseminaret arrangeres av Kultursamarbeidet og kulturkontorene i Vesterålen, og er en del av Ungdomsuka 2017.

-Vi ønsker at unge som bor i Vesterålen, eller har tilknytning til regionen, skal oppleve at de kan bidra i kunst- og kulturaktiviteter lokalt. Mange gjør det allerede, men hvordan kan vi styrke nettverket, lære mer av hverandre og få til flere unge produksjoner, spør Vibeke Suhr, daglig leder i Kultursamarbeidet.  Sammen med kulturkontorene i Vesterålen vil hun gjerne komme i kontakt med unge som er aktiv i kulturlivet, og seminaret på Sortland er et ledd i dette.