Anker momskrav

Staten anker saken mot to serveringsbedrifter i Vesterålen som har fått ekstra momskrav. Bedriftene ble frikjent i tingretten, men nå skal altså saken opp til ny behandling i Hålogaland lagmannsrett utpå høsten.

Bakgrunnen er at begge bedriftene har oppgitt for lav omsetning, mener Skatt Nord. Rot med regnskapene og omsetningen har vist for lite salg, og dermed for lite innbetaling av merverdiavgift, mener Skatt Nord.

Samtidig er det kjent at Milano Pizzarestaurant ANS på Sortland har saksøkt staten ved Skatt Nord etter at bedriften fikk et et ekstra momskrav på nesten 1 million kroner. Det er nettavisen VOL som skriver om dette.

Sakene fra Sortland og Myre skal behandles under ett i Hålogaland lagmannsrett den 7. november. I tingretten kom det frem at det var rot med regnskapene for serveringsstedet, men retten mente det var usannsynlig at serveringsstedet hadde dobbelt så mange kunder som det som var bokført. -Etter en samlet vurdering er retten kommet til at en bruttofortjeneste på 68 prosent er så høyt at skattekontorets skjønn fremstår som åpenbart urimelig, heter det i dommen. Staten ble her dømt til å betale saksomkostninger med 186.791 kroner.

Også i saken fra Myre tapte Skatt Nord. Vesterålen tingrett viste til at den økte omsetningen for 2012 ville medført salg av 10.500 hamburgere som ikke var bokført. Retten fant at dette var lite sannsynlig. Her ble staten dømt til å betale 171.041 kroner i saksomkostninger, skriver VOL.

Nå skal altså disse sakene opp til ny behandling i rettssalen. Skatt Nord fastholder dermed kravet om ekstra moms, ved at regnskapene er satt for lavt.