Bekrefter grafitten

At det er store forekomster av grafitt i Vesterålen har man visst i flere år. I sommer har det vært gjort nye undersøker fra NGU, med prøveboringer i Bø. Her har man fått bekreftet at det er en åre på 3-4 meters tykkelse.

Forekomsten av grafitt går gjennom mye av Vesterålen. Det har tidligere vært gjort noen forsøk på utvinning, men dette har ikke vist seg lønnsomt. NGU har likevel fortsatt med sine undersøkelser og har nå gjort flere konkrete prøvefunn.

Både på Møkland, Sommarland og Haugsnes har man funnet grafitt. Seniorgeolog og forsker Håvard Gautneb og avdelingsingeniør Geir Viken har boret flere steder i sommer for å ta reelle prøver. Boringene har tatt et par dager og gått ned til 50 meters dybde.

-Dette er tredje etappe i disse undersøkelsene her. Om det blir ei oppfølging neste år, gjør vi for vår del oss ferdige. Årets undersøkelser er på forhånd varslet til Fylkesmannen i Nordland, derfra har vi ikke fått noen kommentarer til våre planer, sier Gautneb til Bladet Vesterålen.

-Dette området, altså mye av Vesterålen, er utpekt som en av Norges viktigste provinser for grafitt, sier Gautneb.

Skaland Grafitt AS på Senja eies og drives av Leonhard Nilsen AS. Direktør Frode Nilsen har tidligere uttalt til Vesterålnytt at det er uaktuelt for dem å starte gruvedrift i Vesterålen. Forekomstene på Senja er langt bedre, men selv her sliter man med lønnsomheten.

Skaland Graphite AS hadde et salg på 46 millioner i fjor og fikk driftsunderskudd på 600.000 kroner. Med mye renter på gjeld, endte selskapet opp med et årsresultat på blodrøde 3 millioner i minus. Grafitt-gruve er altså ikke det samme som «gullguve», og dermed blir det trolig neppe noen utvinning i Vesterålen heller med det første.