Toppår for laksen

Aldri før har oppdretterne langs kysten tjent så mye som i 2016. Av hver tusenlapp man omsatte for, satt bedriften igjen med 363 kroner i netto fortjeneste. Dette fremgår av statistikk fra Fiskeridirektoratet.

– En driftsmargin på 36,6 prosent er den høyeste gjennomsnittlig driftsmargin vi har registrert siden lønnsomhetsundersøkelsen startet i 1982. Kun to ganger tidligere har vi registrert en gjennomsnittlig driftsmargin på over 30 prosent, i 2006 og 2010, sier fiskeridirektør Liv Holmefjord til avisen «Kyst og Fjord».

Gjennomsnittlig pris pr kilo solgte laks var nær 51 kroner i fjor, og det var hele 47 prosent over nivået fra 2015. Regnbueørreten økte enda mer, nesten 57 prosent, og lå i fjor på vel 48 kroner pr kilo.

Et skjær i sjøen er imidlertid at kostnadene øker voldsomt. I fjor var det 78% dyrere for oppdretterne å fremskaffe et kilo laks, når man sammenholder med tall fra 2005. Pris og kostnadsutviklingen i Norge forklarer dette og lønningene har selvsagt også øket mye i denne tiårs-perioden.

Pr årsverk produseres det når vel 300.000 kilo laks innen denne næringen, og det er mindre enn tidligere år. Forklaringen på «lavere effektivitet» dette er ikke entydig, men det brukes nå svært mye tid og penger på å bekjempe lakselus og ulike sykdommer innen oppdrett.

Uansett kostnader, så er altså konklusjonen for 2016 at det aldri har vært bedre resultat for norske oppdrettere av laks, når man ser næringen under ett. Dette har Vesterålnytt beskrevet tidligere i flere artikler om Nordlaks AS og Eidsfjord Sjøfarm AS (Holmøy).