Asylmottak i Lødingen stenger

korteresagt

Meldingen om at asylmottaket i Lødingen nå skal legges ned, er kommet som et sjokk lokalt. Dette betyr et stort tap av arbeidsplasser både ved mottaket og i rådhuset. Lødingen har i mange år hatt asylmottak i regi av Hero Norge, og dette har vært veldrevet og vært et viktig tilskudd til lokalsamfunnet. Mange asylsøkere har også bosatt seg i Lødingen, etter tiden på mottaket. Utlendingsdirektoratet (UDI) har tidligere vedtatt å legge ned 7000 mottaksplasser i Norge og nå er det varslet at enda 3800 plasser skal bort. Årsaken er langt lavere tilstrømming av asylsøkere i år, enn det som kom i fjor. Mandag ettermiddag kom beskjeden om at det ordinære mottaket i Lødingen legges ned, mens mottaket for enslige mindreårige asylsøkere(EM-mottaket) fortsatt skal bestå. Ledelsen i Lødingen kommune brukte mye av tirsdagen på å prøve å få oversikt over konsekvensene. Kommunen selv har både investert mye og lagt godt til rette for asylmottaket. Nedleggelsen vil uten tvil slå inn også budsjettmessig for Lødingen kommune.