Anker for å få skjenke

Da formannskapet i Sortland nylig ikke ville gi «Baren første» ny skjenkebevilling var det en stor overraskelse for mange. Nå kommer årsaken frem og firmaet anker avgjørelsen for å få fortsette alkoholsalget.

baren-forste-anker

Spørsmålet som nå melder seg er om det er juridisk holdbart å nekte skjenkebevilling til «Baren Første», eller om en anke vil føre frem. Bevillingen utløper i månedsskiftet, så lørdag skal kranene være stengt (illustrasjonsbilde).

Årsaken til at formannskapet ikke ville fornye bevillingen er en dom for brudd på utlendingsloven. I saksfremlegget til politikerne var dette beskrevet som «bruk av ulovlig arbeidskraft». Skjenkebevillinger går både på firma og person, slik at begge deler må stå for «plettfri vandel». Innehaver Rabin Tawfeeq Mohammed Ali har flere firma og som daglig leder knyttes han til alle disse.

En asylsøker skal ha jobbet uten å være formelt ansatt i et av Rabins firma. Dette skal ha vært ansett som «en vennetjeneste», men tingretten festet ikke lit til det argumentet og det ble dømt for dette. Advokat Ola Øraker representerer nå Rabin og  «Baren Første» og mener at et brudd på utlendingsloven ikke gir grunnlag for å nekte skjenkebevilling.

Politiet har i sin uttalelse også frarådd å gi nye skjenkebevilling. Årsaken er den nevnte dommen, men også en tiltale for et straffbart forhold. Advokat Øraker påpeker at det ikke er innhentet lovbestemt uttalelse fra sosialtjenesten i kommunen. Dermed må vedtaket oppheves av denne årsak.

Advokaten påpeker også at «Baren Første» ved Rabin Tawfeeq Mohammed Ali har hatt skjenkebevilling siden 2005. I disse årene har det vært gjennomført en hel rekke kontroller ved utestedet, uten at det er funnet negative ting. Det har vært litt problemer med regnskapsførsel, men dette skal ha blitt rettet opp ved å hyre inn en ny regnskapsfører.

På denne bakgrunn har advokat Ola Øraker på vegne av «Baren Første as» anket vedtaket fra formannskapet, og ber om at saken blir sendt over til behandling hos Fylkesmannen i Nordland. Det er 2 ansatte på heltid og 6 på deltid som vil berøres av dette, om «Baren Første as» nå ikke får nye skjenkebevilling. Sortland formannskap har nytt møte den 20. oktober og kan eventuelt da ta opp saken igjen, dersom ikke Fylkesmannen griper inn før dette.

Offentlige regnskap for Baren Første as viser at man hadde 4,5 millioner i omsetning både i 2014 og 2015. Lønnsutgiftene i 2014 var bare på 740.000 kroner, mens de steg til det dobbelte i fjor. Tilsvarende gikk overskuddet ned fra 820.000 kr til 150.000 kr i samme periode. Baren Første er det skjenkestedet på Sortland med størst mengde alkohol over disk i løpet av 2015.