Havnesjef fikk ekstra lønn

korteresagt

For å unngå rettssak mellom Sortland Havn KF og tidligere havnesjef Geoffrey Armstrong er det inngått en avtale mellom partene. Avtalen er ikke offentlig, men Bladet Vesterålen har fått innsyn i denne likevel, skriver avisen. Her fremgår det at Armstrong skal få 4 måneders full lønn, pluss flyttegodtgjørelse og feriepenger. Sortland Havn skal også dekke alle saksomkostninger for Armstrong, som betyr å betale advokatregninger på mer enn 130.000 kr. Hva det totale beløpet ender på, skriver ikke BLV, men antyder flere hundre tusen kroner. Med denne avtalen settes det sluttstrek for saken og Sortland Havn KF kan begynne å forberede tilsetting av ny havnesjef. Så lenge saken har vært for retten, ville ikke havna kunne ansette ny sjef, ettersom Armstrong krevde å få jobben tilbake. Kostnadene her dekkes av Sortland Havns eget budsjett, som er frittstående, slik at det ikke skal innom kommunekassen i rådhuset.