Glad for Gretes nye forum

Statssekretær Grete Ellingsen fikk mange lovord for nyskapingen «Nordområdeforum», da hun inviterte nord-norske politikere til møte ved Saltstraumen. Det nye forumet skal gi regjeringa bedre kontakt i nord.

nordnorge-satsing

Grete Ellingsen fikk ros fra Nordlands fylkesrådsleder for det nye forumet regjeringa har tatt initiativ til. Thomas Norvoll mener det er bra med tettere kontakt mellom regjeringen og ledelsen i de nord-norske fylkene (foto Geir Johnsen Nfk).

-I nord kan vi glede oss over at hver ny regjering gir en ekstra omdreining på perspektivet for nordområdene. Og denne gang får vi bekreftet at det er bra med en statssekretær fra Vesterålen, sa  fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) til media, med henvisning til statssekretær Grete Ellingens (H) fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Det var ved Saltstraumen i dag at statssekretær Grete Ellingsen hadde invitert til møte. Her møtte ledelsen i Nordland og Troms, samt utsending fra Sametinget. Møtet var lagt opp av regjeringen, som ønsker et forum hvor ledelsen i de tre nord-norske fylkene jobber sammen med regjeringen, om strategi for utvikling i nord.

-Vi står foran en formidabel utvikling i nord. Det er da viktig at vi har en god dialog og kan samarbeide, påpekte Grete Ellingsen på vegne av regjeringen. Derfor opprettes nå «Nordområdeforum» som skal ha faste møter fremover, for å bedre kontakten mellom regjeringen og de nord-norske fylkene.

Begge fylkesrådene fra Nordland og Troms understreket betydningen av lokal og regional kunnskap, for at landsdelen kan vokse til glede for nasjonen. -Det er viktig at dagens fylker og de framtidige regionene ikke får redusert rollen de har for utvikling av samfunns og næringsliv, sa Norvoll.

-Det er helt avgjørende at staten i langt større grad opptrer med en sammenhengende nordområdepolitikk. Næringspolitikken og betingelsene næringslivet arbeider under, er avgjørende, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap).