Kan felle mye elg nå

Elgstammen i Vesterålen har vokst de seneste tiårene og denne høsten kan det felles mange dyr. Bare i kommunene Bø og Sortland kan jaktlagene ta ut 116 stykker av «Skogens konger».

elga

Elgene i Vesterålen er nå såpass mange at det kan jaktes over hundre individ i Bø og Sortland, fordelt på kyr, kviger og okser etter nærmere avgjørelse i viltnemndene.

I løpet av et år er det mange vesterålinger som møter på elg. Noen får besøk i hagene sine, noen treffer på dyr ute i marka og noen får et svært ublidt møte langs vegene. Kollisjon mellom elg og bil er blitt et økende problem i Vesterålen og mange har derfor ønsket større kvote for å redusere elgstammen. Dette er også etterkommet til en viss grad fra viltnemndene og i en måned fremover vil man stadig høre skudd ute i Vesteråls-marka.

I høst er det vedtatt at innen Bø kommune har man 5 elgvald, der det til sammen kan felles 31 dyr. Det er frodelt med 11 i Bø vald, 8 i Jørgenfjord, 6 i Nordbygda, 4 i Straume og 2 i det nye Nykvåg elgvald. Hvor mange okser, kyr og kalver man kan ta ut, er satt opp i nærmere angitt vedtak.

Sortland er en meget stor kommune i utstrekning, og her er det også en meget stor stamme av elg. Vedtatt kvote for i høst er bestemt inntil 85 individ, fordelt på okser, kyr og kalver. Tildelingen er basert på kommunal forskrift om minsteareal for godkjenning av elgvald og fellingstillatelse for elg, samt jaktstatistikk og telleresultat for valdet fra tidligere år. Kjever av kalv skal ikke leveres inn. Vekt og kjønn på kalver noteres på slaktevektskjema. Kalver under 40 kg. kan tas kvotefritt, men slaktet må kontrollveies av kommunen før det kan tas utenfor kvote. Fellingsavgift for 2016 er 510 kr for voksne dyr og 300 kr for kalv. Fellingsavgifta bli fakturert fra kommunen når jakta er over.

Et av de største valdene er Roksøy og Hognfjord vald, der det er tildelt felling av inntil 10 dyr fordelt på 5 kalver, 3 okser og 2 kyr. Trivassryggen vald har også inntil 10 dyr fordelt på 5 kalver, 3 okser og 2 kyr.   Kjerringnes vald er tildelt inntil 9 dyr, med 4 kalver,3 okser og 2 kyr.

Godfjordbotn vald kan ta 5 dyr fordelt på 2 kalver, 2 okser og 1 ku.  Bjørnrå, Gunnesdal, Mehus og Røkenes er et felles vald og har nå inntil 4 dyr med 2 kalver, 1 okse og 1 ku. Også på Kinn er det 4 dyr, med 2 kalver, 1 okse og 1 ku. Myrland og Finnsæter vald er tildelt 5 dyr med 2 kalver, 2 okser og 1 ku. Mikkeltinden vald kan ta inntil 4 dyr med 2 kalver og 2 okser.

Sortland videregående skole, avdeling Kleiva, har elgvald nummer 1 i Sortland. Her har man inntil 6 dyr, fordelt på 2 okser, 3 kalver og 1 ku. Kvalshaugtinden vald har inntil 7 dyr, med 3 kalver, 2 okse og 2 kyr. Svellingen har inntil 5 dyr med 2 kalver, 2 okser og 1 ku. Eidsfjord vest er tildelt 5 dyr, hvorav 2 kalver og 3 okser. Frøskeland har maks 3 dyr, hvorav 2 voksene okser og 1 kalv.

Nordbygda er tildelt 2 dyr med 1 kalv og 1 okse. Vik og Gåsfjord har 2 dyr – 1 kalv og 1 okse. Hornet vald har også 2 dyr med 1 voksen okse og 1 kalv. Rødsand vald har bare fått tildelt 1 dyr, og det er en okse. Det samme gjelder Sigerfjord sør.