Ny sjef i Norlandia Care

korteresagt

Andøy-brødrene Roger og Kristian Adolfsen er hovedaksjonærer i selskapet Norlandia Care Group as, som er en av de virkelig store innen privat drift av barnehager, sykehjem og pasienthotell. Selskapet omsatte i fjor for ca 3 milliarder kroner. Konsernet har 6000 ansatte fordelt på Norge, Sverige, Finland og Nederland. Yngvar Tov Herbjørnssønn (35) fra Stamsund har vært ansatt i konsernet siden 2011 og har nå overtatt som toppleder for selskapet. -Jeg mener det er unødvendig å skape motsetninger mellom offentlige og private aktører. Barnehagereformen fra 2005 som sørget for full barnehagedekning har hatt enorme ringvirkninger for familier og mulighet til yrkesdeltakelse. At private aktører har vært framsynt og bidratt til full dekning er gode, ikke et problem, sier Herbjørnssønn til Lofotposten. Brødrene Adolfsen fra Andenes eier 60% av selskapet via sitt firma Hospitaly Invest as. Dette selskapet hadde overskudd på 119 millioner kroner i fjor, der det meste av inntektene kommer fra Norlandia Care Group as.