Vegplan for Sortland Evenes

korteresagt

I forrige uke orienterte Statens Vegvesen den politiske referansegruppen for Hålogalandsvegen om status i planarbeidet. Dette nye prosjektet skal redusere reisetiden mellom Sortland, Svolvær, Lødingen, Harstad og Evenes. -Vi er i innspurten til den planen som snart skal legges ut på høring, sier regionvegsjef Torbjørn Naimak i en pressemelding. Hålogalandsvegen skal strekke seg gjennom sju kommuner i Nordland og Troms. Reguleringsplanen dekker et stort område, og inkluderer både veiene inn til Harstad og Sortland, samt fra Tjelsundbrua til Snubba. Foreløpig er det bare strekninga fra Tjeldsund til Gullesfjordbotn og Langvassbukt som nå ligger inne med finansiering, gjennom såkalt OPS (offentlig privat samarbeid). OPS-prosjektet betyr at staten betaler private aktører for bygging og vedlikehold av veiprosjektet. Det legges opp til at bilistene via bompenger må dekke rundt 10 prosent av kostnadene på rundt åtte milliarder kroner. -Vår målsetting er at også de delene som ligger utenfor OPS-strekningen må finne sin løsning på sikt. For å få dette til kreves det at alle gode krefter jobber sammen, sier Naimak i pressemeldingen.