Åpner for mer skatt

Øksnes Arbeiderparti har diskutert eiendomsskatt på sitt medlemsmøte. Her var det flertall for å innføre dette i kommunen. Øksnes er eneste kommune i Vesterålen som ikke har skatt på eiendommer og rådmannen har anbefalt politikerne å innføre dette.

Tirsdag skal Øksnes kommunestyre møte og en av sakene som nok vil vekke mye debatt er nettopp eiendomsskatt. Fra økonomisjefen er det kommet signaler om store kutt i driften fremover, dersom ikke inntektene til kommunen kan økes. Blant annet er det antydet nedlegging av skolene på Sommarøya og i Strengelvåg for å spare penger.

Tidligere har det vært bredt politisk flertall mot å innføre eiendomsskatt i Øksnes. Det seneste halvåret har det imidlertid vært en prosess der man har diskutert dette mye og utenforstående konsulenter har vært inne og gitt råd og satt konkrete tall på mulighetene. Kommunen kan ta inn opptil 20 millioner i den nye skatteformen ved maksimalt nivå.

-Vi hadde en god og grundig diskusjon. Det er ingen som er overbegeistret for å gjøre det, men vi gikk til valg på å levere gode tjenester til innbyggerne, og slik vi ser det nå, vil vi ikke klare det uten eiendomsskatt, sier partileder Yngve Hansen til nettavisen VOL.

Dermed vil det være en stor del av kommunestyret som er positive, men kanskje fortsatt flertall imot. AP og SV er nå for eiendomsskatt og får trolig med seg KrF. Sp, Høyre og Frp har tidligere sagt et klart nei til dette, i likhet med ØTL. Om noen har skiftet standpunkt vil tirsdagens møte vise.