Kjøper mer i havna

Kommunen investerer mer i Sortland havn. For få dager siden bestemte politikerne seg for å kjøpe deler av den gamle terminalen for 3,5 millioner. Nå vil man kjøpe Statoil-tomta for 6,7 millioner.

Det gamle tankanlegget til Statoil har ikke vært i bruk på flere år. De tomme tankene skal fjernes og da kan tomta brukes av andre. Sortland kommune kan bli kjøperen i første runde (arkivbilde).

Da Statoil først kjøpte tomta fra kommunen for å bygge tankanlegget, ble det satt en klausul med forkjøpsrett for Sortland kommune. Nå er anlegget overtatt av Circle K og tankene er ikke bruk. Selskapet har tilbudt kommunen å kjøpe tomta tilbake igjen, i henhold til takst.

-Sortland kommune har generelt lite ledig industriareal, og i havna er det meste av arealene disponert. Sortland kommune Eiendom vurderer kjøp av disse arealene som riktig i forhold til næringsutvikling i havna, skriver Odd Lydersen i sin saksutredning om dette til formannskapet.

Om denne saken også blir vedtatt, har Sortland kommune altså på kort tid brukt vel 10 millioner på kjøp i havna. Først en del av terminalen etter gamle Nordtrafikk, med prislapp 3,5 millioner. Deretter altså tomta etter gamle Statoil Sortland, med prislapp 6,7 millioner.

Saken skulle vært avgjort i formannskapets møte før ferien, men ble utsatt til etter sommeren. Årsaken var at det er kommet ny opplysninger i saken i 12. time, uten at det er kjent hva som førte til denne utsettelsen.

Det er snakk om 4.800 kvadratmeter tomtegrunn. Prisen er satt til 1.400 kroner pr kvadrat og dermed ender man opp på 6,7 millioner.

Circle K Norge skriver i sitt tilbud at man skal rive tanker og rørledninger, pluss kontrollere at det ikke er forurensning i grunnen. Om det er forurenset grunn på eiendommen skal det iverksettes tiltak. Det betyr trolig utskifting av masser der oljerester fjernes.

Leder i styret for Sortland Havn KF, Karl Erling Nordlund, sa i forrige kommunestyre at det har meldt seg flere interessenter for leie og kjøp i Sortland havn. Han snakket da om den delen av terminalen som ble kjøpt, men antydet også at det nå er litt bredere interesse for etablering i Sortland.

Odd Lydersen i Sortland kommune Eiendom sier da også i sin saksutredning at det vil være greit å få tilbake 6,7 millioner om kommunen velger å selge eiendommen videre. Taksten som er lagt til grunn er i nedre sjikt, og dermed vil et videresalg kunne gi minst like mye tilbake.