Alvorlige sexlovbrudd

En mann fra Vesterålen ble forleden dømt til fengsel i 4 år og 5 måneder for flere alvorlige lovbrudd i forbindelse med sex med mindreårige. Han må også betale erstatning på 175.000 kroner til et av ofrene, som på tidspunktet for lovbruddet bare var 14 år. Et annet offer var under 16 og her ble mannen dømt til å betale erstatning på 100.000 kroner.

Saken ble ført for Trondenes tingrett, ettersom sorenskriveren i Vesterålen har deltatt i dommeravhør med den yngste jenta og dermed ble ansett inhabil. Tiltalte anket dommen på stedet, etter at den var avsagt. Han mener anklagene mot ham er falske, men dette festet ikke retten lit til. Mannen er også tidligere dømt for likende lovbrudd.

Strafferammen for voldtekt er 4 år, men i denne saken var maksimal ramme 15 år ettersom mannen har vært dømt for tilsvarende forhold tidligere. Aktor ville ha straffen satt til 6 år, men retten landet altså på en mildere dom med ca 4,5 års fengsel.

Den yngste jenta kom i kontakt med mannen via sosiale medier i 2015 og da var hun under 14 år. Hun avtalte da å ha sex med mannen som betaling for snus han skulle kjøpe til henne. Ved et senere tilfelle skal hun ha blitt voldtatt, etter at jenta bad om bilskyss. I stedet for å kjøre henne hjem, tok mannen jenta med seg til sin egen bolig og voldtok henne der.

Den litt eldre jenta skal ha hatt frivillig sex med mannen flere ganger, men ble også presset til å ha sex flere ganger som hun motsatte seg.

Saken er altså blitt liggende i rettssystemet i flere år, og kom altså opp til doms først nær 2 år etter at hendelsene skjedde. Trude Marie Wold har vært bistandsadvokat for de to fornærmede jentene, og hun sa i retten at ventetiden har vært svært belastende for dem. Ettersom dommen fra tingretten nå er anket, blir saken tatt opp igjen til behandling i Hålogaland lagmannsrett.