Taper skatte-millioner

Kommunene vil taper flere millioner i eiendomsskatt dersom regjeringen får gjennomslag for sine forslag om innstramminger på dette feltet. Hadsel kommune har kalkulert med 143 millioner i årlig skatt på eiendommer, og kan miste 15 millioner ved omleggingen.

Regjeringen kan komme til å kutte 2 promille i skattenivået og gi fritak til driftsmidler og maskiner hos næringslivet. Dette vil slå ut hos de kommunene som har krevd inn maksimal skatt på både boliger og næringsbygg.

-Hva dette innebærer vil vi få vite mer detaljert når en slik sak eventuelt fremmes for Stortinget. Men totalt kan disse to endringene, dersom de blir vedtatt, nok bety opp mot 15 millioner i tapte inntekter for oss. Det er mye penger, og da er vi nødt til å kutte andre steder, dersom skattelettelsen ikke kompenseres på andre måter, sier økonomisjef Tommy Løveng Hansen i Hadsel til nettavisen VOL.

-Det er ikke noe hjertesak for oss å kreve inn mest mulig i eiendomsskatt, men dette er et av de få virkemidlene vi har. Når vi må lete med lys og lykte for å finne penger til å kunne ha nok folk på jobb for kommunens eldre og barn, er eiendomsskatten nødvendig, sier ordfører Siv Dagny Aasvik i Hadsel til VOL.

-Det går an å håpe at de andre partiene tar til fornuft. Men KrF har så langt skuffet oss så mye at jeg ikke har tro på dem i denne saken heller, sier Aasvik.

Endringene for eiendomsskatt blir neppe innført over natta. Her blir det trolig vedtatt overgangsordningen og det har vært snakk om visse kompensasjoner for de som taper mye på fritaket for skatt på driftsutstyr.