Klar for fisket

Søndag passerte mer enn 20 båter gjennom Sortlandsundet og mange av disse var sjarker som nå er klare for vintersesongen. Fisket for Vesterålen har så langt vært nokså labert.

Sjarkene passerte Sortland på rekke og rad søndag, på vei nordover til Stø, Nordmela og Myre. Nå venter alle på innsiget av skrei, slik at vinterfisket kan komme i gang.

I havna på Myre og Stø ligger nå sjarkene klare for vinterens skreifiske. Så langt i år er det mest sei man har fått, men litt kysttorsk er også fanget. Innsiget fra Barentshavet lar vente på seg og derfor betales det akkurat nå svært god kilopris for torsk. Opptil 30 kroner har fiskerne fått, ettersom markedet hungrer etter fisk fra Vesterålen. Gjennomsnittet i pris ligger imidlertid nå på 26 kroner for sløyd torsk uten hode.

Seien er langt dårligere betalt og i Lofoten og Vesterålen får fiskerne bare knapt 8 kroner pr kilo, regnet ut fra gjennomsnitt i rund vekt. Sløyd sei uten hode har minstepris på 10 kroner. Tilsvarende betales det 13-14 kroner kiloet for rund torsk, altså fisk som ikke er sløyd. For de som leverer levende torsk, til mottak som kan sette fisken i mærer for fremtidig slakting, så er prisen på 20 kroner pr kilo.

Søndag var det rene paraden gjennom Sortlandsundet. Vesterålnytt kunne notere følgende navn i løpet av ganske kort tid: Øygutt, Nemo, Joker, Havblå, Tressnes, Trym, Dinabøen og Dennis Olai hadde stø kurs nordover. Noen endte opp på Myre, mens gikk til sine kaiplasser på Stø og Nordmela. I havna på Stø er allerede en hel flytebrygge nå belagt med sjarker fra Sortland, som alle er klare til innsats på sjøen.

Forrige uke kom det på land 530 tonn sei i Vesterålen, mens det bare ble landet 100 tonn torsk. Torsken var tatt på garn utenfor Vesterålen. Dette blir imidlertid «bare blåbær» når man sammenlikner med fangstene som er levert av trålere hos Melbu fiskeindustri. Her ble det tatt inn 228 tonn i forrige uke fra 2 trålere.

Råfisklaget melder at fisket så langt i år har gitt førstehånds verdi på 578 millioner kroner, og det er vel 80 millioner over nivået for ett år siden. Det ble levert 1000 tonn mer fersk torsk sist uke sammenlignet med uken før, selv om mye vind langs kysten la en demper på fisket.

Av fersk fisk så er torsken suverent størst i kvantum og verdi – med nær 3.300 tonn til verdi 58,5 millioner kroner, etterfulgt av 1.450 tonn sei til en verdi på 10,8 millioner kroner. Torsken gjør seg stadig mer gjeldende i den kystnære fangsten, bl.a. med et økende snurrevadfiske utenfor Fruholmen/Hjemsøy, og en opptrapping i garnfisket utenfor Vest-Finnmark og Troms.

Utenfor Vesterålen og Lofoten fiskes det fremdeles mest sei. Alle i fiskerinæringa venter nå på innsiget av skrei. Foreløpig har man ikke sett noe til skreien, men fisket nord i Troms og Finnmark har begynt å ta seg opp. Det er nok derfor ikke lenge før de før de første fangstene av skrei også kan landes i Vesterålen.